Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:31-38

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:31-38

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 13:31-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ thất hứa hay không? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Theo bạn, động lực nào khiến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa?  Sau khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra đi, Đức Chúa Jesus đã nói gì với những môn đồ còn ở lại (13:31)? Con Người mà Đức Chúa Jesus nhắc đến là ai (13:31-32)?  Đức Chúa Jesus giải thích thế nào về khái niệm đó (13:32)?
  2. Đức Chúa Jesus báo cho các môn đồ biết điều gì sắp xảy ra (13:33)? Một trong những lời dặn dò cuối cùng của Đức Chúa Jesus trước lúc Ngài chia tay là gì (13:34a)? Vì sao (13:34b)? Chúa đã thể hiện điều đó như thế nào (3:16; 13:1)? Xin cho biết tầm quan trọng của việc người theo Chúa phải thực hiện mạng lệnh đó (13:35)?
  3. Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa điều gì (13:36a)? Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (13:36b)? Khi thấy Chúa buồn (13:21), Phi-e-rơ đã cam kết gì với Chúa (13:37)? Đức Chúa Jesus đã báo trước cho Phi-e-rơ điều gì (13:38)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn, gia đình bạn, Hội Thánh của bạn đã thực hiện mạng lệnh của Chúa trong 13:34 như thế nào?  Cách sống của bạn trong cộng đồng Hội Thánh có làm chứng tốt cho những người bên ngoài về Chúa hay không?
  2. Có bao giờ bạn giống như Phi-e-rơ với một động lực tốt đã hứa nguyện với Chúa điều gì hay không?  Bạn đã thực hiện lời hứa đó như thế nào?  Nếu bạn thất bại, Chúa có cho bạn một cơ hội khác để thực hiện điều đó hay không?    

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top