Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:12-17

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:12-17

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 13:12-17

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn hỏi một người nào đang ở trong hoàn cảnh khó khăn rằng “Tôi có thể làm gì cho bạn” hay không? Tại sao bạn hỏi như vậy?  Bạn đã làm gì cho người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài, Đức Chúa Jesus đã làm gì (13:12a)?  Hành động này có ý nghĩa gì?  Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (13:12b)? Như vậy, Đức Chúa Jesus đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài với mục đích gì?
 2. Các môn đệ đã gọi Chúa là ai (13:13a)?  Đức Chúa Jesus đã xác định như thế nào về điều đó (13:13b)?  Trong địa vị như vậy, Đức Chúa Jesus đã rửa chân cho các môn đệ. Ngài muốn họ làm gì (13:14)? 
 3. Đức Chúa Jesus đã khẳng định ý muốn của Ngài là gì (13:15)? Đức Chúa Jesus nhấn mạnh địa vị của người theo Ngài là ai (13:16), và như vậy trách nhiệm của người theo Chúa là gì?  Hiểu biết ý Chúa là điều quan trọng, nhưng điều cần thiết hơn là gì (13:17)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Theo bạn, tại sao nhiều người trong Hội Thánh ngày nay không thực hiện mạng lệnh “rửa chân cho nhau” như Chúa đã dạy?
   1. Quá bận với công việc riêng của mình.
   2. Nghĩ rằng mạng lệnh của Chúa không phù hợp với hoàn cảnh ngày nay.
   3. Ngần ngại không biết phải bắt đầu như thế nào.
   4. Không muốn làm cho người khác khó chịu khi họ được rửa chân.
   5. Kiêu hãnh không muốn phục vụ người khác.
 1. Bạn có thể thực hiện mạng lệnh “rửa chân” mà Chúa đã dạy như thế nào?
   1. Phục vụ những người thấp kém hơn mình.
   2. Hỏi một ai đó: “Tôi có thể làm gì cho bạn?”
   3. Giúp một người đang gặp khó khăn hoặc cô đơn.
   4. Tha thứ và cầu nguyện cho người mắc lỗi với bạn.   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top