Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:44-57

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:44-57

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:44-57 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết người nào thích sống trong bóng tối hay không?  Nếu có, tại sao?  Nếu không, vì sao không ai thích sống trong bóng tối? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong bài giảng cuối cùng cho công chúng, Đức Chúa Jesus đã nói gì về đức tin nơi Ngài (12:44-45)?  Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh nào để chỉ về Ngài (12:46; 1:1-5)? Ánh sáng và bóng tối liên hệ như thế nào với sự mù lòa tâm linh mà Giăng đã nói trước đó (12:39-40)
  2. Những người tin Chúa sẽ nhận được điều gì (12:46b)? Đức Chúa Jesus sẽ làm gì với những người không tin Chúa (12:47)?  Mục đích chính của Đức Chúa Jesus khi đến thế gian là gì (3:17)? 
  3. Đức Chúa Jesus cho biết việc phân xử những người không tin Chúa sẽ được thực hiện khi nào (12:48; Ma-thi-ơ 25:31-46)?  Thẩm quyền để phán xét là điều gì (12:48)?  Sứ điệp của Đức Chúa Jesus đến từ đâu (12:49-50)? Và như vậy thẩm quyền của Đức Chúa Jesus đến từ đâu (12:49-50)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus đã đến trong thế gian để đem lại sự sáng cho thế gian và Chúa hứa rằng những người tin Ngài sẽ không còn sống trong tối tăm (12:46).  Chúa đã giải cứu bạn, hay gia đình bạn, khỏi những tối tăm nào?  Làm thế nào bạn có thể giúp những người đang sống trong tối tăm để họ được cứu.
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy chán nãn vì chính mình cứ vấp phạm hay không?  Đức Chúa Jesus cho biết mục đích chính của Ngài đến thế gian là để cứu tội nhân chứ không phải là để buộc tội tội nhân. Lời khẳng định này của Chúa có ý nghĩa gì cho bạn?
  3. Đức Chúa Jesus cho biết mục đích chính của Ngài đến thế gian là để cứu tội nhân chứ không phải là để buộc tội tội nhân. Theo bạn, trách nhiệm của một người tin Chúa là cứu vớt tội nhân hay buộc tội họ?  Bạn, hay Hội Thánh của bạn, đã làm gì cho trách nhiệm đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top