Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:27-36

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:27-36

 

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:27-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích đi trong ánh sáng hay trong bóng tối?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã bộc lộ tâm trạng của Ngài lúc đó như thế nào (12:27a)? Tại sao Đức Chúa Jesus có tâm trạng đó (Ê-sai 53:6b)? Đức Chúa Jesus nói gì về phản ứng mà Ngài có thể làm lúc đó (12:27b)?  Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã khẳng định điều gì (12:27c)?  Thay vì cầu xin sự giải cứu từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã cầu xin điều gì (12:28a)?  Đức Chúa Trời đã đáp lại lời cầu xin đó như thế nào (12:28b)?  Xin giải thích ý nghĩa điều Đức Chúa Trời phán (12:28c).
  2. Đám đông cảm nhận gì về lời Đức Chúa Trời phán (12:29)? Thay vì nhận biết đó là lời Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus, họ nói gì?  Tại sao? 
  3. Đức Chúa Jesus cho biết sự kiện vừa xảy ra là vì lợi ích của ai (12:30)? Khi cuộc phán xét của Đức Chúa Trời diễn ra, chuyện gì sẽ xảy đến cho những lãnh đạo của thế giới này (12:31)? Ngược lại, khi Đức Chúa Jesus hy sinh, điều gì sẽ xảy ra (12:32)?  Đức Chúa Jesus nói rõ điều gì về cái chết của Ngài (12:33)?
  4. Đoàn dân đã đáp lại điều Chúa phán như thế nào?  Họ hỏi Chúa điều gì (12:34)?  Bạn biết gì về Con Người?
  5. Đức Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào (12:35)?  Tại sao Chúa không nói rõ Con Người là ai nhưng Ngài lại dùng hình ảnh ánh sáng (1:1-5)? Theo Đức Chúa Jesus, Con Người là ai (12:35-36)?  Đức Chúa Jesus khuyên họ nên có thái độ nào với ánh sáng (12:35-36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã cảm nhận lời của Đức Chúa Trời phán như thế nào? Lời của Chúa chỉ là tiếng ồn ào quấy rầy, một tiếng vang làm thức tỉnh (12:29), hay là một lời êm dịu ngọt ngào đi vào tấm lòng và tâm trí của bạn?
  2. Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện cho Đức Chúa Trời được vinh danh (12:28), và Ngài đã thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời để thực hiện điều đó. Bạn và tôi thường cầu nguyện “Danh Cha được tôn thánh”.  Chúng ta đã làm gì để “Ý Cha được nên”?
  3. Theo lời khuyên của Đức Chúa Jesus, bạn cần làm gì với Sự Sáng (1:1-5; 12:36-37)? Đức Chúa Jesus đã về trời và Ngài đã dạy rằng chúng ta là sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:14)? Bạn cần làm gì với ánh sáng mà Chúa giao cho bạn để Đức Chúa Trời được sáng danh (Ma-thi-ơ 5:16)?
  4. Tình trạng của bạn hiện nay như thế nào?  Bạn đang bước đi trong ánh sáng? trong bóng tối? hay trong bóng mờ giữa sáng và tối?  Tại sao?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top