Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 12:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi gia đình bạn có một niềm vui đặc biệt, gia đình bạn làm gì?  Ai là người đã đến chung vui với gia đình bạn?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này xảy ra tại đâu? Vào lúc nào (12:1)? Trước ơn cứu tử của Chúa, La-xa-rơ và các em ông đã làm gì (12:2)?  Ma-ry đã quyết định làm điều gì (12:3)?  Theo bạn, việc Ma-ry làm là thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính Chúa, hay quá đáng và lãng phí?  Tại sao?
  2. Môn đệ nào của Chúa đã phản ứng trước việc làm của Ma-ry (12:4)?  Người này nói gì (12:5)?  Động lực của người này là gì (12:6)?
  3. Đức Chúa Jesus đã nói gì trước phản ứng của người đó (12:7)? Tại sao Chúa cho việc làm của Ma-ry là thích hợp? Đức Chúa Jesus đã nói gì về cơ hội để giúp người nghèo (12:8)?
  4. Có những người khách không mời nào có mặt tại đó? Lý do họ đến đó để làm gì (12:9)? Những nhà lãnh đạo Do Thái giáo quyết định điều gì (12:10)? Tại sao (12:11)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho Chúa hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao?
  2. Đức Chúa Jesus nói rằng chúng ta luôn có những người nghèo bên cạnh mình.   Bạn và Hội Thánh của bạn đã và đang làm gì cho những người nghèo quanh nơi bạn sống?
  3. Có bao giờ bạn nói và hành động giống như Giu-đa hay không?  Chúa trao cho bạn trách nhiệm gì?  Bạn đã làm gì với chức vụ và trách nhiệm mà Chúa giao cho bạn?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top