Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:1-16

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 11:1-16

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 11:1-16

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi gia đình bạn có chuyện khẩn cấp, bạn nhắn tin nhờ một người bạn thân đến giúp, nhưng người đó không đến.  Bạn cảm thấy thế nào (cô đơn, tức giận, tổn thương, …)? Bạn nghĩ gì về người đó?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Những nhân vật trong câu chuyện này là ai (11:1)? Mối quan hệ của những người này với Đức Chúa Jesus như thế nào (11:2b; 11:3b; 11:6)? Hoàn cảnh hiện tại của họ ra sao (11:2a)?  Họ đã làm gì (11:3)? 
 2. Khi nghe tin này, Đức Chúa Jesus đã nói gì (11:4)? Đức Chúa Jesus đã ở lại nơi Ngài đang ở bao lâu (11:6)?  Theo bạn, lý do nào khiến Chúa không đi ngay khi nhận được tin:
  a. Chúa có nhiều việc cần làm chưa thể đi ngay được (10:40-42).
  b. Chúa được báo rằng người Do Thái đang chờ giết Ngài tại Bê-tha-ny (11:8)? 
  c. Đường rất xa và Chúa không thể đến kịp trước khi La-xa-rơ chết (11:39).
  d. Chúa có chương trình tốt hơn cho việc đang xảy ra (11:4b). 
 3. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã nói gì (11:7)? Các môn đệ của Chúa đã góp ý như thế nào (11:8)?  Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (11:9)?  Khi nào người ta đi mà không bị vấp (11:9)? Khi nào người ta đi, thường bị vấp (11:10)?  Tại sao?  Sự sáng của thế gian mà Chúa nhắc đến là ai? Chúa muốn các môn đệ của Ngài hiểu điều gì?    
 4. Đức Chúa Jesus đã nói tiếp điều gì (11:11)?  Các môn đồ đã đáp lại như thế nào (11:12)? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đệ rằng La-xa-rơ đang ngủ:
  a. Ngài không muốn họ buồn khi hay tin La-xa-rơ đã chết.
  b. Ngài không muốn họ hoang mang vì phải trở lại Bê-tha-ny trong khi La-xa-rơ đã chết.
  c. Ngài không muốn họ nghĩ rằng tình trạng đã tuyệt vọng. 
  d. Ngài muốn dạy cho họ biết rằng sự chết chỉ là một giấc ngủ trước mặt Ngài. 
  đ. Ngài dùng ngôn ngữ biểu tượng mà họ không hiểu (11:13).
 5. Đức Chúa Jesus đã giải thích điều Ngài đã nói như thế nào (11:14)?  Chúa nói gì về lý do Ngài đã không đi ngay sau nhận được tin La-xa-rơ đau nặng (11:15)?  Mục đích của việc Chúa hành động như vậy là gì (11:16)?  Thô-ma đã nói gì về dự tính trở lại Bê-tha-ny (11:17)?  Câu nói của Thô-ma thể hiện tâm trạng nào của các môn đồ khi đó?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có bao giờ bạn cầu nguyện mà Chúa không trả lời ngay cho bạn hay không?  Bạn cảm thấy thế nào?  Kết cuộc bạn có nhận được điều mình cầu xin hay không?  Tại sao? 
 2. Có bao giờ bạn khám phá ra rằng, những điều Chúa chưa làm cho mình đã giúp cho đức tin của những người khác (11:15)? 
 3. Có bao giờ bạn, hay Hội Thánh của bạn, vấp hết thất bại này đến thất bại khác, như đang đi trong bóng đêm hay không (11:10)?  Bạn, hay Hội Thánh của bạn, có nhận biết Chúa có đồng hành với mình trong những công việc đó hay không (11:9)?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ tài liệu này.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top