Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:30-41

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:30-41

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 10:30-41

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn đánh giá một người dựa trên lời nói hay việc làm của họ? Tại sao?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus công bố Ngài là ai (10:30)? Người Do Thái đã phản ứng như thế nào trước lời công bố đó (10:31)?  Đức Chúa Jesus đã hỏi họ điều gì (10:32)?  Người Do Thái đã trả lời như thế nào (10:33)?  Theo bạn lời nói hay việc làm của một người có giá trị cao hơn trong việc chứng minh uy tín của người đó? 
  2. Lý do người Do Thái cáo buộc Đức Chúa Jesus phạm thượng là gì (10:33)? Đức Chúa Jesus trích dẫn Thi Thiên 82:6 để chứng minh lập luận vô lý của người Do Thái như thế nào? Bởi vì Kinh Thánh không hề sai; và vì người Do Thái tin Kinh Thánh, nếu Kinh Thánh chép loài người có thể được gọi là thần, tại sao họ lại buộc tội Đức Chúa Jesus – là Đấng từ khởi nguyên chính là Đức Chúa Trời (1:1), đã trở thành người (1:14) – là phạm thượng (10:34-36)?
  3. Những người Do Thái trong câu chuyện này liên hệ gì với nhóm người đã được chép trong (7:23; 9:24; 10:19-21) như thế nào?  Đức Chúa Jesus đã khuyên họ điều gì (10:37-38; 7:24)?  Họ đáp lại lời khuyên của Chúa như thế nào (10:39)?
  4. Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó đi đâu (10:40)? Dân chúng tại địa phương này nhận định như thế nào về Đức Chúa Jesus (10:41)?  Kết quả ra sao (10:42)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong kinh nghiệm của bạn, những thành kiến nào ngăn trở người ta đến với Chúa?  Với những phương tiện hiện nay, bạn có thể làm gì để giải tỏa những hiểu lầm và ngộ nhận đó? 
  2. Dân chúng tại Jerusalem (10:22) chống đối Chúa (10:31; 10:39), nhưng dân chúng bên kia sông Jordan biết suy xét và tin nhận Chúa (10:40-42).  Điều này nhắc bạn như thế nào trong công tác truyền giảng cho những người chưa tin Chúa?  Bên cạnh lời nói, những việc làm nào của bạn và Hội Thánh của bạn đã giúp cho cộng đồng chung quanh nơi bạn đang sống hiểu rõ hơn về Chúa?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top