Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:11-21

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:11-21

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 10:11-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích làm việc với một người lãnh đạo tốt hay xấu? Tại sao?  Theo bạn người lãnh đạo tốt có những đặc điểm gì? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus công bố Ngài ai (10:11a)?  Đặc điểm đầu tiên của người chăn nhân lành là gì (10:11b)?  Theo bạn điều gì đã khiến người chăn nhân lành hành động như vậy?
  2. Người chăn thuê là người như thế nào (10:12a)?  Khi thú dữ tấn công bầy chiên, người chăn thuê làm gì (10:12b)? Điều gì đã xảy ra với chiên (10:12c)? Tại sao người chăn thuê hành động như vậy (10:13)?      
  3. Đặc điểm thứ hai của người chăn nhân lành là gì (10:14)?  Đặc điểm này diễn tả mối quan hệ như thế nào giữa người chăn và chiên? Đức Chúa Jesus đã so sánh mối quan hệ đó với điều gì (10:15)?  Xin cho biết hai điều, được nhắc lại hai lần, trong các câu 10:11 và 10:14-15.  Sự lập lại đó nhấn mạnh điều gì về Đức Chúa Jesus.
  4. Theo ban, những “chiên khác không thuộc về chuồng này” mà Đức Chúa Jesus nói (10:16a) là ai?  Chúa sẽ làm gì với họ (10:16b)?  Nếu những chiên đó cũng thuộc về Đức Chúa Jesus, bạn nên có hành động hoặc thái độ nào với những người đó?
  5. Một trong những lý do Đức Chúa Trời yêu mến Đức Chúa Jesus là gì (10:17a)?  Đức Chúa Jesus báo trước có phải Ngài chết là vì bị người ta giết hay không (10:17b-18a)?  Đức Chúa Jesus nói gì về quyết định hy sinh và thẩm quyền của Ngài trong việc này (10:18b)? Đức Chúa Jesus trình bày việc Ngài hy sinh trong mối tương quan giữa Ngài và Đức Chúa Trời như thế nào (10:18c)?
  6. Phản ứng của một số người Do Thái như thế nào trước lời dạy của Đức Chúa Jesus (10:19)?  Một nhóm cho Ngài là ai (10:20)?  Nhóm khác nhận xét như thế nào (10:21)?  Nếu bạn có mặt tại đó bạn sẽ nói gì? 

 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có phải là chiên của Chúa hay không?  Theo Giăng 10:14, Chúa hiểu bạn rất rõ, còn bạn hiểu Chúa như thế nào?
  2. Mỗi người yêu mến Chúa đều được Chúa giao cho trách nhiệm chăn bầy (Giăng 21:15-17).  Bầy chiên của bạn là gì (gia đình, Hội Thánh, nhóm nhỏ, những người nhỏ tuổi hơn trong gia đình, trong Hội Thánh, …)?  Bạn hiểu gì về bầy của mình?  Bạn đã hy sinh điều gì cho bầy chiên của bạn? Lời Chúa khuyên bạn điều gì (Châm Ngôn 27:23)?
  3. Bạn có thích mình nằm dưới sự quản trị của một người chăn thuê hay không?  Làm thế nào để nhận biết một người như vậy?  Làm thế nào để bạn thoát khỏi sự quản trị của người chăn thuê?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top