Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:6-10

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:6-10

 

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 10:6-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi nào người ta muốn được ở trong một căn nhà?  Khi nào người ta muốn rời khỏi nhà?  Hình ảnh căn nhà không có cửa mô tả điều gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái phản ứng như thế nào trước lời dạy của Đức Chúa Jesus?  Tại sao (10:6)?  Trước phản ứng đó,  Đức Chúa Jesus đã làm gì? Đức Chúa Jesus so sánh Ngài với điều gì (10:7)?  Trong câu chuyện này, chiên là ai?  Chuồng chiên biểu tượng cho điều gì?
  2. Công dụng của cánh cửa là gì? Khi nào cửa cần được mở? Khi nào cửa nên được đóng lại? Đức Chúa Jesus muốn nói gì khi Ngài phán “Ta là cửa của chiên” (10:7)?  Đức Chúa Jesus cho biết những người đến trước Ngài là ai (10:8a)?  Mục đích của họ là gì (10:10a)?  Chiên phản ứng như thế nào với những người này (10:8b)?
  3. Cửa có phải là vật chướng ngại hay không?  Chướng ngại cho ai? Khi nào chiên nên vào chuồng?  Lúc nào chiên ra khỏi chuồng?  Đức Chúa Jesus dạy điều gì về ảnh hưởng của cửa với chiên trong chuồng (10:9b)? Đức Chúa Jesus cho biết mục đích sự hiện diện của Ngài là gì (10:9a)? Hình ảnh chiên đi ra, đi vào nói lên điều gì trong cuộc sống của người tin Chúa? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus phán Ngài là cửa của chiên (10:7).  Đức Chúa Jesus có phải là cửa của bạn hay không?  Ngài đã đem gì vào cuộc đời bạn?  Ngài đã ngăn chặn điều gì khỏi cuộc đời của bạn?
  2. Nếu Chúa là cánh cửa của cuộc đời bạn, bạn có cảm thấy mất tự do không?  Tại sao? Có khi nào bạn muốn đi ra, nhưng Chúa đã đóng cửa lại?  Bạn cảm thấy thế nào?  Bạn học được gì sau đó?.   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top