Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 10:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là người biết tên của bạn?  Mối quan hệ của bạn với những người đó như thế nào? Bạn có thích được những người đó gọi bạn theo tên của mình hay không? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có bao nhiêu nhân vật được Chúa kể trong câu chuyện này? Nhân vật đầu tiên là ai?  Người đó vào chuồng chiên như thế nào?  Mục đích của người đó là gì (10:1)?  Tại sao người đó không thể vào bằng cửa chính?
  2. Ai là người vào bằng cửa chính (10:2)?  Người canh gác đã làm gì (10:3a)?  Thái độ của chiên như thế nào với người đó (10:3b)?  Người đó đã gọi mỗi con chiên bằng tên.  Hành động này thể hiện điều gì trong mối quan hệ của người đó với những con chiên (10:3c)?
  3. Khi bầy chiên đi ra ngoài, vị trí của người chăn bầy ở đâu?  Những con chiên làm gì?  Tại sao (10:4)?  Chiên phản ứng như thế nào đối với những người lạ?   Tại sao (10:5)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ngày nay, ai là người len lỏi trong bầy của Chúa?  Họ vào trong Hội Thánh như thế nào?  Người canh gác (10:3) trong Hội Thánh có biết họ hay không?  Điều gì đã xảy ra?  
  2. Chúa đã gọi bạn như thế nào? Điều gì trong giọng nói của Chúa mà bạn vẫn còn ghi nhớ? Bạn cảm thấy thích, hay lo lắng, khi nghe Chúa gọi bạn? Bạn có muốn đi theo sự dẫn dắt của Chúa để khám phá những điều tốt đẹp mà Ngài muốn dành cho bạn không?    
  3. Bầy chiên mà Chúa giao cho bạn là những ai? Mối quan hệ của bạn với những người đó như thế nào?  Bạn đã làm gì trong vai trò của người chăn bầy với những người mà Chúa đã giao cho bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top