Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:35-41

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:35-41

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 9:35-41

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ cùng một ngày mà bạn vừa nhận được tin buồn rồi nhận được tin vui? Chuyện gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy thế nào trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Chuyện gì đã xảy ra cho người được chữa lành? Đức Chúa Jesus đã làm gì khi Ngài biết chuyện này? Đức Chúa Jesus đã hỏi người đó điều gì (9:35)?  Người đó đã trả lời thế nào (9:36)? 
 2. Đức Chúa Jesus cho biết Con Người là ai (9:37)?  Người được chữa lành đã đáp lại như thế nào? Và người đó làm gì (9:38)? 
 3. Đức Chúa Jesus dạy gì về sự mù lòa tâm linh (9:39)?  Những người Pha-ri-si có mặt tại đó đã hỏi Chúa điều gì (9:40)? Trong đoạn Kinh Thánh này, người Pha-ri-si đã thể hiện sự mù quáng của họ như thế nào? Đức Chúa Jesus đã dạy gì về mối liên hệ giữa sự mù lòa tâm linh và tội lỗi (9:41)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Theo bạn, thị lực tâm linh của bạn đang ở tình trạng nào?
  a. Cận thị (Thiển cận; chỉ soi mói vào những chuyện gần, nhỏ nhặt).
  b. Mắt bị cườm (Mắt sáng nhưng không thấy vì bị che)?
  c. Mắt lười – lazy eye (Không thấy rõ cách quân bình vì một mắt không chịu làm việc)
  d. Loạn thị (Luôn luôn thấy mọi sự bị cong quẹo)
  đ. Viễn thị (Thấy rõ vật ở xa mà không thấy rõ vật ở gần)
  e. ….
 2. Người bị mù từ thuở sơ sinh đã được Chúa chữa lành cho cả mắt thể chất lẫn mắt tâm linh.  Bạn có những bệnh tật tâm linh nào mà bạn muốn được Chúa chữa lành hay không?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top