Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:24-34

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:24-34

 

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 9:24-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị chất vấn nhiều lần hay không? Bạn đã trả lời như thế nào? Tại sao những câu trả lời của bạn không làm người nghe thỏa mãn? Có bao giờ bạn hỏi ngược lại người đã chất vấn bạn hay không?  Phản ứng của người đó thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì lại xảy ra cho người đã được Chúa chữa lành (9:24a)?  Những người Pha-ri-si đã gợi ý cho ông điều gì (9:24b)?  Ông đáp lại lời gợi ý đó như thế nào?  Điều gì ông xác nhận mình biết và điều gì ông nói ông không biết (9:25)?
  2. Người Pha-ri-si hỏi người được Chúa chữa lành những điều gì nữa (9:26)?   Ông trả lời những câu hỏi đó như thế nào (9:27)? Ông đã hỏi ngược lại họ điều gì?
  3. Khi bị hỏi về mục đích của cuộc điều tra, người Pha-ri-si đã phản ứng như thế nào (9:28)? Theo bạn, động lực thật sự của cuộc điều tra là gì (a. Để xác nhận sự chữa lành kỳ diệu; b. Để tôn vinh Đức Chúa Trời; c. Để bảo vệ tín lý truyền thống của người Do Thái; d. Để tìm bằng cớ bắt Đức Chúa Jesus)?  Những người Pha-ri-si đã nói gì (9:28-29)?  Câu trả lời của người Pha-ri-si trong (9:29b) có gì khác biệt với những gì họ đã nói là họ biết về nguồn gốc của Đức Chúa Jesus trước đây?
  4. Người được chữa lành đã nhận định gì về câu trả lời của người Pha-ri-si (9:30)?  Lý luận của người này là gì (9:31)? Người này kết luận Đức Chúa Jesus từ đâu đến (9:33)?  Kết luận đó được đặt trên dữ kiện nào (9:32)?  Người Pha-ri-si phản ứng như thế nào trước câu trả lời đó (9:34)?  Tại sao những người Pha-ri-si là thành phần có học, giỏi suy luận, lại không đi đến một kết luận hợp lý như người đã được chữa lành?
  5. Xin phân tích nhận thức của người được Chúa chữa lành đã phát triển như thế nào theo tiến trình của cuộc điều tra (9:12, 17, 25, 27, 30-33)? Biến chuyển trong nhận thức khiến thái độ của người này đã thay đổi như thế nào (từ sợ hãi đến đức tin; từ hời hợt đến sâu sắc; từ tự vệ đến tấn công)? Trong quá trình đó (9:13-34), xin phân tích thái độ của những người Pha-ri-si đã chuyển biến như thế nào (từ bình tĩnh đến giận dữ, từ tự tin đến hoang mang, từ lịch thiệp đến thô lỗ, …)?          

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn bị chất vấn về niềm tin của mình hay không? Khi trả lời, bạn nói gì về Chúa? Đối với người chưa biết Chúa, kiến thức thần học hay kinh nghiệm theo Chúa là quan trọng? Dựa vào kinh nghiệm của người được chữa lành (9:25), bạn nên trình bày điều gì về Chúa cho những người cố chấp hay chưa biết nhiều về Ngài?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top