Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:8-12

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:8-12

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 9:8-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn chứng kiến một điều kỳ diệu đã xảy ra hay không? Điều đó là gì?  Có ai đã giải thích cho bạn nguyên nhân của việc đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi gặp người trước đây bị mù, những người quen biết anh đã phản ứng như thế nào (9:8)? Trước đây, anh đã làm gì?  Theo bạn, sau khi được chữa lành người này có còn làm những việc đó nữa hay không?
  2. Trước sự thay đổi kỳ diệu trên đời sống của người này, một số người đã nhận xét gì (9:9a)?  Tại sao?  Những người khác đã nghĩ thế nào (9:9b)? Vì sao họ nghĩ như vậy?  Trước việc tranh luận đó, người được chữa lành đã nói gì (9:9c)?
  3. Sau khi nghe lời xác chứng của người được chữa lành, những người quen biết anh đã hỏi điều gì (9:10)? Anh đã trả lời họ như thế nào (9:11)?  Trong câu trả lời này, người được chữa lành đã nói gì về Chúa, về mạng lệnh của Ngài, về sự đáp ứng của anh, và về kết quả mà anh nhận được?
  4. Họ đã hỏi tiếp điều gì (9:11)? Theo bạn họ đã hỏi câu này với mục đích gì (a. Tò mò; b. Muốn gặp Chúa để xin chữa bệnh; c. Để báo cáo cho nhà chức trách bắt Chúa; d. …)?  Người được chữa lành đã trả lời như thế nào (9:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong quá khứ, bạn đã có những “mù lòa” nào trong nhận thức? Bạn đã sống như thế nào trong nhận thức đó? Chúa đã khai sáng cho bạn từ khi nào? Cuộc sống của bạn có gì thay đổi sau khi bạn nhận được sự soi sáng từ Chúa? Sau đó, những người chung quanh có thấy những ảnh hưởng tích cực từ sự thay đổi đó trên đời sống của bạn hay không? Tại sao? 
  2. Nếu bạn phải thuật lại kinh nghiệm Chúa đã biến cải cuộc đời mình, bạn sẽ nói gì? Bạn nói nhiều về Chúa hay nói nhiều về mình?  Sau lời tường thuật của bạn, người nghe muốn biết thêm về Chúa hay gia tăng sự chống đối Ngài? Tại sao?  Nếu có dịp thuật lại câu chuyện một lần nữa, bạn sẽ nói gì để nhiều người muốn tìm gặp Chúa?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top