Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 9:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thắc mắc muốn hiểu nguyên nhân vì sao một người gặp bất hạnh hay không? Tại sao bạn thắc mắc như vậy?  Quan điểm của những người chung quanh về người đó như thế nào?  Bạn có đồng ý với những suy nghĩ đó hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong khi đi đường Đức Chúa Jesus gặp ai (9:1)? Các môn đệ của Chúa đã hỏi Ngài điều gì (9:2)?  Theo bạn, lý do nào khiến họ hỏi như vậy?  Trong thâm tâm họ nghĩ gì?
  2. Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (9:3)?  Câu trả lời của Chúa cho thấy Ngài hiểu điều gì trong tâm trí của các môn đồ?  Liên hệ đến hoàn cảnh người mù không thể làm gì vì phải sống trong cảnh tối tăm, Đức Chúa Jesus nhắc các môn đệ điều gì khi họ còn sống trong ánh sáng (9:4)?  Chúa nhấn mạnh ánh sáng đó là gì (9:5)?   
  3. Đức Chúa Jesus đã làm gì cho người mù (9:6)? Sau đó, Ngài truyền cho người mù làm gì (9:7a)?  Theo bạn, tại sao Đức Chúa Jesus không phán một lời để chữa lành cho người mù, nhưng Ngài đã hành động như vậy (9:6-7a)? 
  4. Người mù đã thực hiện mạng lệnh của Chúa như thế nào? Kết quả ra sao (9:7b)?  Người mù chưa hề thấy Đức Chúa Jesus, nhưng tin Ngài, làm theo lời Ngài, và đã được chữa lành.  Bạn học được điều gì qua câu chuyện này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang sống trong tối tăm hay trong ánh sáng? Nếu bạn đang sống trong ánh sáng, bạn đã làm được gì cho Đức Chúa Trời (9:4) ?  Nếu Đức Chúa Trời muốn bạn phải khai trình về thời giờ và cơ hội mà Chúa đã ban cho bạn, bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào? 
  2. Người mù không thấy Chúa, nhưng Ngài thấy ông.  Ngài hiểu hoàn cảnh của ông, và đã giúp ông.  Nhiều người ngày nay đang sống trong cảnh tối tăm.  Họ không nhìn thấy hướng đi cho cuộc đời minh.  Noi gương Đức Chúa Jesus, bạn có thể làm gì cho họ?
  3. Khi gặp một người nghèo khổ, tàn tật, hay bất hạnh, bạn đã làm gì?  Bạn hành động giống như các môn đồ của Chúa ngày xưa (thắc mắc, phỏng đoán, xét đoán, …), hay làm giống như Chúa (bày tỏ lòng thương xót) với người đó?
  4. Bạn đang có những khó khăn, bệnh tật về thể chất, về tinh thần, hoặc tâm linh nào? Giữa những khó khăn đó, bạn cay đắng về hoàn cảnh của mình, hay thấy được mục đích và cơ hội sẽ đem lại vinh quang cho Chúa? Nick Vujicic và gia đình anh đã học khúc Kinh Thánh này, nhận biết ý Chúa cho cuộc đời mình, đã vươn lên, và đã thành công. Hoàn cảnh của bạn có lẽ không xấu hơn hoàn cảnh của người mù này và của Nick Vujicic. Chúa hiểu điều đang xảy ra cho bạn. Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa, làm theo lời Ngài để vượt ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của bạn hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top