Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:48-59

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:48-59

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:48-59

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đi đến một nơi xa lạ và bị mất hết giấy tờ hay không? Các viên chức địa phương đã hỏi bạn điều gì? Bằng cách nào bạn giải thích cho họ về nguồn gốc của mình? Bạn đã làm gì để chứng minh nguồn gốc của bạn cho họ?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi Đức Chúa Jesus giải thích rằng người Do Thái không phải là con của Đức Chúa Trời, người Do Thái đã phản ứng như thế nào (8:48)?  Người Do Thái đã gọi Đức Chúa Jesus là ai (8:48)?  Bạn hiểu gì về ngụ ý của những danh từ này?
  2. Đức Chúa Jesus đáp lại người Do Thái như thế nào?  Ngài thuộc về ai (8:49)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì để minh chứng là Ngài thuộc về Đức Chúa Trời (8:49a)? Trong khi đó, người Do Thái đã cố tình làm gì với Ngài (8:49b)?  Đức Chúa Jesus nói gì về vinh quang của Ngài, vinh quang của Đức Chúa Trời, và việc Đức Chúa Trời xét đoán hành động của người Do Thái (8:50)?   
  3. Đức Chúa Jesus hứa điều gì cho những người tin cậy Ngài (8:51)? Sau khi nghe Chúa nói điều này, những người Do Thái đã gọi Đức Chúa Jesus là ai (8:52)?  Tại sao?  Và rồi họ đã hỏi Chúa điều gì (8:53)?  Câu hỏi được đặt ra với dụng ý gì?
  4. Đức Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào (8:54)? Ai là Đấng sẽ xác nhận nguồn gốc của Ngài (8:54b)?  Một lần nữa Đức Chúa Jesus nói gì về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với người Do Thái, và mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chính Ngài (8:55)?  Đức Chúa Jesus cho biết điều gì về việc Áp-ra-ham thấy Ngài (8:56)? 
  5. Người Do Thái chất vấn Chúa điều gì (8:57)?  Đức Chúa Jesus trả lời họ như thế nào (8:58)?  Xin so sánh điều Chúa nói trong (8:58) với Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, và giải thích lý do đã dẫn đến hành động của người Do Thái trong 8:59?       

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những điều Đức Chúa Jesus công bố về chính Ngài cao hơn rất nhiều so với quan niệm bình thường.  Do đó, hoặc là Ngài là Đấng siêu phàm như những lời Ngài đã công bố, hoặc Ngài chỉ là một kẻ ngông cuồng nói dối. Đối với bạn, Đức Chúa Jesus là ai?  Tại sao bạn đi đến kết luận đó?
  2. Nếu có người thành tâm muốn tìm hiểu về Đức Chúa Jesus, dựa trên những điều Đức Chúa Jesus đã giải thích về Ngài, bạn có thể giải thích về Chúa cho người đó hay không?  Nếu có, bạn giải thích Đức Chúa Jesus là ai? Nếu không, tại sao?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top