Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:31-41

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:31-41

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:31-41

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn tự hào gì về dòng dõi của mình? Bạn có những phẩm chất của dòng họ mình hay không? Ai là người nổi bật nhất trong dòng họ của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã nói gì với những người Do Thái đã tin Ngài (8:31)?  Họ sẽ nhận được gì khi vâng theo sự dạy dỗ của Chúa (8:32)? Đức Chúa Jesus muốn nhắc họ điều gì sau khi họ công bố rằng họ tin Ngài?   
  2. Đức Chúa Jesus muốn dạy họ điều gì khi Ngài nhắc đến những khái niệm “làm môn đệ”, “chân lý” và “tự do”?  Những người Do Thái mới tin Chúa đã hỏi Chúa như thế nào (8:33)? Điều gì khiến họ không thể nhận được sự tự do mà Chúa muốn ban cho họ? 
  3. Đức Chúa Jesus đã giải thích vì sao con người bị mất tự do (8:34)? Hệ quả của người sống trong tình trạng nô lệ là gì? Ai là người sống trong tự do (8:35)? Ai có quyền ban tự do cho những người sống dưới ách nô lệ của tội lỗi (8:36)?   
  4. Đức Chúa Jesus nói rằng Ngài biết người Do Thái trực thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng họ muốn làm gì và không có điều gì (8:37)?  Đức Chúa Jesus đã giảng cho họ điều gì, nhưng người Do Thái chỉ thích nghe điều gì (8:38)?
  5. Những người Do Thái cho biết cha – hay tổ phụ của họ – là ai?  Đức Chúa Jesus lưu ý đặc điểm của mối liên hệ cha con là gì (8:39)?  Những người Do Thái đang trò chuyện với Chúa khác với Áp-ra-ham điều gì (8:40)?  Điều đó chứng tỏ của họ có phải là con cháu thật của Áp-ra-ham hay không?  Tại sao? Trước lập luận của Chúa, những người Do Thái mới tin Chúa cho biết ai là Cha của họ (8:41)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn giống như những người Do Thái trong câu chuyện này, dù đã tin Chúa, nhưng vì quá tự hào về nguồn gốc của mình, đã không thể tiếp nhận những sự dạy dỗ khác của Chúa hay không?   
  2. Bạn có biết mình đang sống trong tình trạng nô lệ hay không? Trong lĩnh vực nào? Tại sao?  Bạn có thỏa mãn khi sống trong tình trạng đó hay không?  Dựa theo lời Chúa dạy trong khúc Kinh Thánh này, bạn cần làm gì để được tự do (8:30-31; 8:36)?   
  3. Nếu bạn xưng nhận bạn là con của Chúa, bạn giống Chúa ở điểm nào?  Điều gì bạn đã hành động không giống như Chúa? Bạn có dành chỗ cho Lời của Chúa trong lòng mình hay không (8:37b)?  Nếu không, bạn cần phải cất bỏ điều gì để có chỗ cho Lời Chúa trong lòng bạn?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top