Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 8:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn đi học, có bao giờ bạn bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Kết quả thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau một ngày giảng dạy, Đức Chúa Jesus đã đi đâu (8:1)?  Sáng hôm sau, Ngài làm gì (8:2)? Chuyện gì đã xảy ra (8:3)? Những người nào có mặt tại đó (8:2-3)?
  2. Những lãnh đạo Do Thái giáo đến gặp Đức Chúa Jesus vì việc gì (8:4)? Họ đã hỏi Chúa điều gì (8:5)? Luật pháp Môi-se dạy gì về trường hợp này (Phục Truyền 22:22)? Những người đến hỏi Chúa là những người có thẩm quyền trong lĩnh vực xét xử theo luật lệ Do Thái, tại sao họ lại hỏi Đức Chúa Jesus trong trường hợp này (8:6a)?  Có điều gì bất thường giữa điều họ trình bày và bằng chứng mà họ đưa ra?
  3. Đức Chúa Jesus đã phản ứng như thế nào trước câu hỏi của họ (8:6b)? Những người đến gặp Chúa đã làm gì (8:7a)? Tại sao họ muốn Chúa trả lời? Đức Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào (8:7b)?  Rồi Ngài làm gì (8:8)?
  4. Những người nghe lời dạy của Chúa đã làm gì (8:9a)?  Tại sao họ làm như thế?  Theo bạn, họ đã nhận được điều gì qua câu trả lời của Chúa?
  5. Tại sân Đền Thờ, lúc đó còn ai (8:9b)?  Ai là người vô tội?  Ai là người có tội?  Đức Chúa Jesus đã hỏi người phụ nữ điều gì (8:10)?  Cô đã trả lời như thế nào (8:11a)?  Đức Chúa Jesus truyền cho cô điều gì (8:11b)?  Theo bạn người phụ nữ sẽ làm gì với lời dạy của Chúa? Xin so sánh sự khác biệt giữa cách Chúa và luật pháp Môi-se đối xử với người phụ nữ phạm tội (8:11b; 1:17)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ giống như những người Do Thái trong câu chuyện này bạn chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác mà không thấy những tội lỗi của chính mình?  Sau khi đã gặp được Chúa, nhận thức và hành động của bạn có thay đổi không? Tại sao? 
  2. Nếu người phụ nữ này không gặp Chúa sáng hôm đó, thi thể của cô chắc chắn đã bị chôn vùi dưới đống đá. Mỗi ngày còn sống trong cuộc đời, có lẽ người phụ nữ này không bao giờ quên giây phút đã được gặp Chúa và nhận được ơn cứu rỗi của Ngài.  Bạn đã gặp Chúa như thế nào? Chúa đã tha thứ cho bạn điều gì? Ngài đã giải cứu bạn ra sao?  Bạn có tri ân Chúa và sống xứng đáng với ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho bạn hay không?
  3. Có bao giờ giống như những người Do Thái trong câu chuyện này bạn muốn Chúa xác nhận một điều gì đó để buộc tội người khác? Bạn có biết Chúa đang quay đi, không muốn nhìn thái độ ngạo mạn cố chấp của bạn; nhưng Ngài kiên nhẫn, chờ bạn ăn năn nhận biết thực chất tội lỗi xấu xa của chính mình hay không?
  4. Bạn học được điều gì qua cách Chúa đối xử với tội nhân?  Làm thế nào để bạn có thể noi gương Chúa giúp đỡ những người đã có lần sa ngã? Lòng nhân từ của Chúa giúp bạn như thế nào khi bạn phải đối diện với những tội lỗi của chính mình?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top