Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:40-53

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:40-53

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 7:40-53

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị chế diễu vì niềm tin của mình?  Bạn đã làm gì?  Bạn cảm thấy thế nào?  Phản ứng của bạn sau đó ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau lời giảng của Đức Chúa Jesus, phản ứng của đoàn dân như thế nào (7:43)?  Nhóm người đầu tiên nhận xét Chúa là ai (7:40)?  Nhóm thứ hai gọi Ngài là ai (7:41)? 
  2. Tuy nhiên, có một nhóm khác đã nói gì (7:41b)?  Lập luận của họ như thế nào (7:42)?  Lập luận của họ đúng, nhưng điều gì khiến họ hiểu sai?  Nếu Đức Chúa Jesus lúc đó công bố rằng Ngài đã được sinh ra tại Bết-lê-hem, theo bạn, họ có tin Ngài hay không?  Tại sao? Trước phản ứng khác nhau của đoàn dân, nhóm người muốn bắt Chúa đã làm gì (7:44)?    
  3. Những thầy tế lễ và người Pha-ri-si đã hỏi những viên chức được cử đi bắt Chúa điều gì (7:45)?  Họ đã trả lời như thế nào (7:46)?  Trong giờ phút ngắn ngủi được gặp Chúa trực tiếp, họ đã cảm nhận điều gì (7:47)?  Tại sao những người có học và quan quyền lại không tin Đức Chúa Jesus (7:48)?  Họ suy nghĩ những người đã tin Chúa là những người như thế nào (7:49)?
  4. Thật ra có người Pha-ri-si nào lúc đó đã tin Chúa hay không (7:50)?  Người này đã nói gì (7:51)?  Tại sao ông lên tiếng vào lúc này? Tại sao những người khác không biết niềm tin của ông (7:52)?  Sau đó, họ quyết định làm gì (7:53)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trước dư luận ủng hộ Chúa của đoàn dân, toán lính cảnh vệ Đền Thờ đã không bắt Đức Chúa Jesus.  Trước lập luận của Ni-cô-đem, những người Pha-ri-si dè dặt hơn trong âm mưu bắt Chúa.  Ngày nay, nếu có người bị đối xử bất công, theo bạn người tin Chúa nên lên tiếng hay im lặng?  Tại sao? 
  2. Người Pha-ri-si cho rằng những người thiếu tri thức mới tin Chúa, còn họ là những người học thức thì không thể tin nhận Ngài (7:48-49). Thật ra, kiến thức mà họ tự hào đó đã được thử nghiệm như thế nào trong lần Ni-cô-đem gặp Đức Chúa Jesus (3:1-21) và qua rất nhiều lần họ chất vấn Chúa được ghi lại trong bốn sách Phúc Âm?  Nhận định của người Pha-ri-si trong (7:52) cho thấy kiến thức về Kinh Thánh của họ cũng không hoàn hảo, bởi vì Giô-na là một tiên tri xuất thân từ Ga-li-lê.  Nếu một người biết Kinh Thánh nhiều mà khó tin Chúa, theo bạn ngày nay tín hữu có nên học để hiểu Kinh Thánh hay không?  Tại sao?
  1. Khi Đức Chúa Jesus giảng có nhiều người chống đối Ngài, nhưng cũng có người tin Ngài. Bạn có nản lòng không khi gặp chống đối trong khi trình bày niềm tin nơi Chúa?  Khúc Kinh Thánh này khích lệ bạn điều gì?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top