Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:37-39

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:37-39

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 7:37-39

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn thèm được uống một ly nước lạnh không? Lúc nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus đã làm gì trong dịp quan trọng này? Chúa công bố điều gì?  Ai là người được mời?  Họ được mời đến với ai?  Họ sẽ làm gì khi gặp Chúa (7:37)?
  2. Người tin Chúa sẽ nhận được điều gì (7:38)? Dòng nước sống mà Đức Chúa Jesus hứa là gì (7:29; Ê-sai 44:3)?  Xin so sánh lời hứa của Chúa trong (7:37-38) với những điều Ngài đã nói với người phụ nữ Sa-ma-ri trước đó (4:13-14).
  3. Nước có thể làm gì (Sáng Thế Ký 18:4; Xuất 17:6; Dân Số Ký 19:13; Thi Thiên 66:1; 42:1; Truyền Đạo 2:6; Ê-sai 12:3; 58:11; Xa-cha-ri 14:8; I Cô-rinh-tô 3:6; …)? Xin so sánh công dụng của nước với tác động của Đức Thánh Linh trên cuộc sống của một người tin Chúa. 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình khô cạn hay không?  Bạn có khao khát nhận được sức sống mới và sung mãn từ nơi Chúa hay không?  Bạn cần làm gì để nhận được lời hứa của Chúa?
  2. Nếu bạn đã tin Chúa nhiều năm, tác động của Đức Thánh Linh trên đời sống của bạn hiện nay như thế nào? Vẫn là một dòng nước sống động hay một nguồn nước tắt nghẽn, cạn khô?  Điều gì xảy ra đã dẫn đến tình trạng đó?
  3. Đức Chúa Jesus truyền đạt lời mời nhận nước sống giữa một buổi trưa nắng gắt chỉ cho một người tại Sa-ma-ri, lẫn trong một dịp lễ quan trọng có đông người tại thủ đô Giê-ru-sa-lem.  Những điều Chúa làm dạy chúng ta điều gì trong trách nhiệm truyền bá sự cứu rỗi của Chúa cho người khác.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top