Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:25-36

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:25-36

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 7:25-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có theo dõi báo chí về cuộc đời của một nhân vật nổi tiếng nào hay không?  Nếu bạn có dịp gặp và nói chuyện với người đó, bạn sẽ hỏi điều gì?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhóm người nào đã lên tiếng vào lúc này? Họ nói gì (7:25)?  Tại sao họ biết về việc này rõ hơn những người ở xa về dự lễ?  Vấn đề khiến họ thắc mắc là gì (7:26)?  Lý do nào khiến họ đã có nhận định không chính xác về Đức Chúa Jesus (7:27)?    
  2. Khi giảng dạy tại Đền Thờ, Đức Chúa Jesus đã nhận xét gì về tri thức của họ đối với Ngài (7:28)? Họ nghĩ Đức Chúa Jesus từ đâu đến (6:42)?  Nhưng họ không biết thật ra Đức Chúa Jesus đến từ đâu (7:29)? Xuất phát từ nhận thức sai lầm, họ đã dự định làm gì?  Tại sao họ không thực hiện được điều họ muốn (7:30)?
  3. Một số người khác đã nghĩ gì về Đức Chúa Jesus (7:31a)?  Lý do nào khiến họ có thái độ khác với nhóm người đầu tiên (7:31b)?  Trước dư luận của đoàn dân, những lãnh đạo Do Thái giáo đã quyết định làm gì (7:32)?
  4. Đức Chúa Jesus đã nói gì với đoàn dân (7:33-34)?  Phản ứng của họ như thế nào trước điều Chúa công bố (7:35-36)? Những thắc mắc của họ cho thấy họ có thật sự hiểu rõ về Chúa như họ đã tự nhận hay không?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn biết gì về Đức Chúa Jesus?  Những kiến thức căn bản của bạn về Chúa có giúp bạn hiểu thêm về Chúa khi nghe những điều Ngài giảng; hay chỉ làm bạn bối rối như những người Do Thái trong câu chuyện này bởi vì thật ra họ biết về Đức Chúa Jesus quá ít.
  2. Bạn có tin là bạn hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Jesus chưa?  Nếu chưa, bạn cần phải làm gì để học biết thêm về Ngài?
  3. Bên cạnh sự hiểu biết về Chúa, nhóm người thứ hai đã tin nhận Đức Chúa Jesus vì họ đã chứng kiến và cảm nhận được quyền năng của Ngài. Hai yếu tố tri thức và kinh nghiệm ảnh hưởng như thế nào trên niềm tin nơi Chúa của bạn hiện nay?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top