Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:14-24

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:14-24

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 7:14-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn kinh ngạc về lời nói khôn ngoan và việc làm của một người không được đi học hay không? Bạn nghĩ gì về người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đến Đền Thờ giảng dạy vào lúc nào (7:14)? Tại sao có lúc Chúa làm công việc cách kín đáo (7:10), và có lúc Ngài hành động cách công khai (7:14)?  Công chúng phản ứng như thế nào trước sự dạy dỗ của Chúa (7:15)?
  2. Người Do Thái không chú tâm đến nội dung của những điều Chúa dạy, nhưng họ chú trọng vào vấn đề gì (7:15)? Đức Chúa Jesus trả lời thắc mắc của họ thế nào (7:16)?  Ai là người có thể nhận biết được điều đó (7:17)?  Lý luận dẫn đến sự nhận biết đó là gì (7:18)? Đức Chúa Jesus đã giải thích thế nào về thẩm quyền của Ngài và thẩm quyền của người Do Thái (7:16-19)    
  3. Một trong những điều luật mà Môi-se đã trao cho dân Do Thái là gì (Xuất 20:13)?  Đức Chúa Jesus đã hỏi những người chất vấn Ngài điều gì (7:19)? Thật ra ai là người vi phạm luật pháp? Đám đông gọi Chúa là ai và đã trả lời Ngài như thế nào (7:20)?  
  4. Đức Chúa Jesus nhắc lại nguyên nhân của âm mưu giết Ngài xuất phát từ đâu (7:21), (5:16-18)?  Đức Chúa Jesus lưu ý rằng người Do Thái có vi phạm luật ngày Sa-bát hay không (7:22)?  Tại sao?  Họ phán quyết những người vì phạm như thế nào? Như vậy, lập luận của việc buộc tội Chúa phạm ngày Sa-bát để giết Ngài có đúng không (7:23)?  Đức Chúa Jesus khuyên họ nên làm điều gì trước khi đưa ra quyết định phán xét (7:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nhận định của bạn về một người dựa vào đâu?  Dựa vào việc người đó làm, lời nói của họ, nguồn gốc của họ, hay dựa theo quan điểm của người khác?  Tại sao? 
  2. Nếu bạn có mặt giữa đám đông lúc Chúa giảng, bạn suy nghĩ gì? Có bao giờ bạn cư xử như một số người Do Thái, có lúc cảm phục Chúa nhưng khi khác lại chống đối Ngài hay không?  Có bao giờ bạn cư xử như những người Do Thái, chính mình phạm tội, nhưng lại khắc khe buộc tội người khác hay không?  Tại sao bạn hành động như vậy?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top