Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:51-59

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:51-59

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:51-59

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn tranh luận về một đề tài khó hiểu hay không? Đề tài đó là gì? Sau cuộc tranh luận, nhận thức của bạn có gì thay đổi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái đã làm gì sau khi nghe Đức Chúa Jesus nói rằng Ngài là bánh sự sống đến từ trời, bánh đó chính là thịt của Ngài và ai ăn bánh đó thì được sự sống đời đời (6:51-52)? Đề tài của cuộc tranh cãi là gì (6:52)? Khi nào thì người ta có thể ăn thịt một sinh vật?  Khi đó sinh vật ở trong tình trạng nào? Khi Đức Chúa Jesus nói đến “thịt và huyết”, người Do Thái nhớ đến sự kiện lịch sử nào trong Cựu Ước (Xuất 12:2-14). Qua ý nghĩa của sự kiện này, Đức Chúa Jesus muốn nói đến điều gì khi Ngài dạy rằng người Do Thái phải ăn thịt và uống huyết của Ngài (6:53)?
  2. Xin so sánh lời hứa của Đức Chúa Jesus trong câu (6:54) với những lời hứa trong các câu (6:39, 40, 44).  Người “ăn thịt và uống huyết” của Chúa trong câu (6:54) là những người nào trong các câu (6:39, 40, 44). Trong các câu (6:53-54), Đức Chúa Jesus hứa ai sẽ nhận được sự sống đời đời? Trước đó, trong câu (6:40), Đức Chúa Jesus dạy ai là người sẽ được nhận sự sống đời đời? Dựa vào các câu Kinh Thánh trên, Đức Chúa Jesus dạy hành động “ăn thịt và uống huyết” của Ngài có nghĩa là làm gì?
  3. Công dụng của thức ăn và thức uống là gì? Đức Chúa Jesus muốn dạy điều gì khi Ngài nói “vì thịt Ta thật là thức ăn, huyết ta thật là thức uống” (6:55)? Đức Chúa Jesus đã giải thích ý nghĩa của việc “ăn thịt và uống huyết” của Chúa và mối tương quan với Ngài như thế nào (6:56)?  Đức Chúa Jesus cũng giải thích khái niệm tương tự trong (15:5). Xin phân tích việc nhánh nho đón nhận nhựa sống từ gốc nho với hình ảnh “ăn thịt và uống huyết” của Chúa trong câu chuyện này. Đức Chúa Jesus cho biết nguồn của sự sống đời xuất phát từ đâu và tại sao một người muốn nhận được sự sống đời cần phải kết hiệp với chính Ngài (6:57)?
  4. Trong khi người Do Thái trông mong được ăn bánh miễn phí do Chúa ban, giống như bánh ma-na mà tổ phụ của họ đã nhận trong đồng vắng, Đức Chúa Jesus lưu ý điều quý giá hơn mà họ có thể nhận được là gì (6:58)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus dạy ý nghĩa của việc “ăn thịt và uống huyết” của Chúa là tin nhận công ơn hy sinh cứu chuộc của Ngài.  Bạn đã thực hiện điều đó chưa?  Đức tin của bạn có thể hiện trong mối quan hệ hữu cơ gắn bó giữa bạn với Chúa hay không?  Sức sống của Chúa tác động như thế nào trên cuộc đời của bạn?  Nếu bạn không thấy những dấu hiệu tác động từ sức sống của Chúa trên cuộc đời mình, bạn có biết nguyên nhân tại sao?  Bạn cần làm gì để thay đổi?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top