Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:41-51

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:41-51

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:41-51

 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đọc Kinh Thánh và cảm thấy khó chịu và khó chấp nhận một sự dạy dỗ nào không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus cho biết nguồn gốc của Ngài đến từ đâu (6:33, 38, 41, 42, 50, 51, 58)? Người Do Thái phản ứng như thế nào khi nghe Đức Chúa Jesus công bố Ngài là Bánh đến từ trời (6:41)? Họ nói với nhau điều gì (6:42)? Ý nghĩa của câu nói “nhà tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình” (4:44) thể hiện như thế nào trong trường hợp này?
  2. Đức Chúa Jesus đã nói gì trước phản ứng của đoàn dân (6:43)? Đức Chúa Jesus cho biết ai là những người sẽ đến với Ngài (6:44)? Bao nhiêu lần Đức Chúa Jesus hứa sẽ làm gì cho những người đó (6:39,40,44,54)? Việc Chúa lập lại nhiều lần như vậy có ý nghĩa gì?
  3. Đức Chúa Jesus giải thích thêm người sẽ đến với Ngài là ai (6:45)?  Xin cho biết vai trò của Đức Chúa Trời và vai trò của một người trong tiến trình dẫn đưa họ đến với Đức Chúa Jesus là gì (6:44-45)?
  4. Đức Chúa Jesus khẳng định nguồn gốc của Ngài đến từ đâu (6:46)? Lời hứa  của Chúa cho người tin nhận Ngài như thế nào (6:47)?  Trong khi người Do Thái theo Chúa để mong được bánh cho đời sống vật chất, Đức Chúa Jesus cho họ biết Ngài là ai và nhu cầu của đời sống tâm linh của họ là gì (6:48)?    
  5. Kết quả của một người nhận bánh vật chất như thế nào (6:49)?  Kết quả của một người tin nhận Đức Chúa Jesus như thế nào (6:50)? Đức Chúa Jesus lưu ý thính giả của Ngài về nhu cầu quan trọng của đời sống tâm linh như thế nào? Chúa đã giải thích bằng cách nào một người có thể nhận được giá trị vĩnh cữu đó (6:51)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người Do Thái đến với Chúa mong nhận được bánh để duy trì sự sống, nhưng Đức Chúa Jesus cho họ biết điều quý giá hơn điều họ đang tìm đó là Ngài chính là Đấng có quyền ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Động lực theo Chúa của bạn là gì? Nếu động lực đó không phải là tin nhận Đức Chúa Jesus để được sự sống vĩnh cửu, Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì?
  2. Theo nhận xét của bạn, tại địa phương nơi bạn sống, người ta theo Chúa vì những lý do gì? Làm thế nào bạn và Hội Thánh của bạn có thể giúp những người đó nhận biết chân lý quan trọng mà Đức Chúa Jesus đã dạy?
  3. Xin cho biết thức ăn hằng ngày cho đời sống tâm linh của bạn thuộc loại nào: a. Kiêng ăn (diet) b. Thức ăn dành cho trẻ em (baby food) c. Thức ăn vặt (junk food) d. Thức ăn đông lạnh (frozen food) e. Thức ăn nhanh cho qua bữa (fast food) e. Đồ hộp (canned food) f. Thức ăn tươi mới mỗi ngày trong Lời Chúa (fresh food in God’s Word)? Bạn cần làm gì trước thói quen ăn uống cho cuộc sống tâm linh của mình?
  4. Những điều gì bạn đã nghe trong quá khứ khiến bạn hiểu lệch lạc về Đức Chúa Jesus?  Điều gì có thể giúp bạn cất đi những hiểu biết thiếu chính xác đó để có thể nhận biết chính Đức Chúa Jesus thật sự là Đấng như thế nào?  

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top