Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:16-24

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:16-24

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 6:16-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy mình vướng vào một hoàn cảnh không lối thoát hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chiều xuống, các môn đệ của Chúa làm gì (6:16)? Họ dự định đi đâu (6:17)?  Chúa có cùng đi với họ không?  Ngài làm gì trong khoảng thời gian đó (Ma-thi-ơ 14:22-23)? Thời tiết lúc đó như thế nào (6:18)?  Các môn đồ đi được bao xa (6:19)? Theo bạn, trong hoàn cảnh như vậy, phải mất bao lâu họ mới đi được đoạn đường như vậy?
  2. Khi biết các môn đồ đang ở trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Jesus đã làm gì (Ma-thi-ơ 14:25)?  Khi thấy Chúa đến gần, các môn đồ cảm thấy thế nào (6:19)? Họ nghĩ Ngài là ai (Ma-thi-ơ 14:26)? Tại sao? Đức Chúa Jesus đã nói gì với họ (6:20)?  Họ đã làm gì (6:21a)? Và chuyện gì đã xảy ra (6:21b)?  Bạn học được gì về kết quả này?
  3. Theo bạn, tại sao đoàn dân vẫn còn ở bên kia bờ hồ?  Họ nghĩ gì (6:22)? Tại sao có thêm nhiều thuyền đến đó (6:23)?  Lúc đó, đoàn dân nhận biết điều gì và họ làm gì (6:24)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những giông bão nào đang xảy ra trong cuộc đời của bạn? Theo bạn, tại sao những điều đó lại xảy ra? Bạn có nghĩ rằng Chúa biết hoàn cảnh của bạn hay không (Ma-thi-ơ 14:25)? Qua kinh nghiệm của các môn đệ của Chúa, khi nào thì những giông tố trong cuộc đời bạn sẽ lặng yên?   
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi làm công việc Chúa hay không? Đức Chúa Jesus sau một ngày giảng dạy, phân phối thức ăn cho đoàn dân, Ngài đã cho các môn đồ về trước, còn Ngài ở lại để tiễn đoàn dân.  Sau đó Chúa đi cầu nguyện. Đến giữa đêm khuya, Chúa đến giữa giông tố để cứu các môn đồ.  Chúa đã dùng thời gian của Ngài như thế nào? Bạn học được gì qua điều Chúa đã làm?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top