Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:41-47

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:41-47

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 5:41-47

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích được khen hay không?  Ai là người đã khen bạn?  Mối quan hệ của bạn với người đó như thế nào?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời.  Ngài có cần người chứng nhận cho uy tín của Ngài hay không (5:34)?  Đức Chúa Jesus có cần người tôn ngợi cho vinh quang của Ngài hay không (5:41)?  Tại sao chúng ta ngày nay vẫn tôn ngợi Chúa?  Vì sao Chúa không nhận những lời ca ngợi từ những người Do Thái (5:42)?
  2. Người Do Thái đọc Kinh Thánh, nhưng họ không đón nhận Đấng đến từ Đức Chúa Trời (5:43a).  Họ đón nhận ai (5:43b)?  Theo bạn, tại sao họ hành động như vậy?  Đức Chúa Jesus cho biết một trong những lý do khiến người Do Thái hành động như vậy là gì (5:44)?
  3. Một trong những lý do khiến các lãnh đạo Do Thái chống đối Đức Chúa Jesus vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Jesus tố cáo những sai lầm của họ.  Đức Chúa Jesus cho biết ai sẽ là người buộc tội họ (5:45)?  Thái độ của người Do Thái đối với người đó như thế nào?  Nếu người Do Thái có thái độ như vậy với nhân vật đó, lẽ ra họ phải có thái độ thế nào đối với Đức Chúa Jesus (5:46)?  Hệ quả của thái độ mà họ có là gì (5:47)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus nhắc người Do Thái rằng họ không có tình yêu của Đức Chúa Trời (5:42), họ thích khen ngợi lẫn nhau (5:44), và thiếu lòng tin nơi Kinh Thánh (5:47). Bạn có mắc phải những sai lầm đó không?  Nếu có, những hệ quả nào sẽ phát sinh từ những nguyên nhân này? Bạn cần làm gì để sửa lại những sai lầm đó? Nếu không, những kết quả nào mà Chúa mong đợi từ nơi bạn?
  2. Làm thế nào để bạn có thể dùng Kinh Thánh làm môi trường để vun trồng và phát triển tình yêu của Đức Chúa Trời trong gia đình, trong Hội Thánh, và trong cộng đồng của bạn?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top