Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:19-30

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:19-30

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 5:19-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn giống cha mẹ của bạn ở những điểm nào? Năm tháng trôi qua, bạn nhận thấy tính tình của bạn giống hơn hay khác hơn tính tình cha mẹ của bạn? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi người Do Thái cáo buộc Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus muốn họ hiểu điều gì khi Ngài nói “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm” (5:19a)?  Câu nói đó của Đức Chúa Jesus thể hiện thái độ của Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha như thế nào (Hê-bơ-rơ 10:8)? Và Đức Chúa Cha đã thể hiện thái độ của Ngài đối với Đức Chúa Con như thế nào (5:20)?
  2. Xin liệt kê những lĩnh vực mà Đức Chúa Jesus xác nhận Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha được ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này (5:19b, 5:21, 5:22, 5:23, 5:26-27).  Những điều này minh chứng gì về lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Giăng 10:30? Xin đối chiếu với ghi nhận của tác giả Phúc Âm Giăng trong 1:1, 1:8?
  3. Trong khi có một số người còn đang bâng khuâng trước quyền năng chữa lành của Đức Chúa Jesus, Ngài công bố rằng người nào nghe theo Ngài và tin nơi Đức Chúa Trời sẽ nhận được những điều gì (5:24)?  Đức Chúa Jesus nhấn mạnh điều gì trong 5:25 và 5:28? Điều này đã được ứng nghiệm như thế nào trong Giăng 11:38-44?
  4. Đức Chúa Jesus cho biết cả người lành lẫn người ác đều sẽ được sống lại; tuy nhiên kết quả khác nhau giữa hai nhóm người này là gì (5:29)? Ai là Đấng có thẩm quyền phân định hai nhóm người này? Nguyên tắc mà Ngài thực hiện điều đó là gì (5:30)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, người tin Chúa được phép làm gì và không được phép làm gì trong ngày Chúa Nhật?  Dựa vào đâu bạn nghĩ như vậy?  Nếu có người nói rằng Đức Chúa Jesus đã làm việc trong ngày Sa-bát, cho nên họ cũng có thể làm việc trong ngày Chúa Nhật, bạn sẽ trả lời như thế nào?
  2. Dựa vào câu Kinh Thánh 5:23, bạn nghĩ gì khi có người nói rằng họ tôn kính Đức Chúa Trời nhưng không tôn kính Đức Chúa Jesus?
  3. Đức Chúa Jesus dạy rằng những người chết sẽ nghe tiếng Ngài và những người nghe Ngài sẽ sống (5:25).  Bạn có tin lời của Chúa hay không?  Theo bạn tại sao người chết, như La-xa-rơ (11:38-44), có thể nghe và vâng theo tiếng Chúa, trong khi đó những người sống lại không nghe theo Ngài?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top