Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:14-18

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:14-18

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 5:14-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gây tổn thương cho người đã cứu giúp mình hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Nếu có cơ hội gặp lại ân nhân của mình, bạn sẽ nói gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã gặp người được Ngài chữa lành tại đâu? Theo bạn, vì sao người đó đến đây vào lúc này? Chúa đã khuyên người đó điều gì (5:14)? Câu nói của Chúa hàm ý nguyên nhân nào khiến người đó bị bệnh?  Người được Chúa chữa lành đã đáp lại lời khuyên của Chúa như thế nào (5:15)?
  2. Khi biết Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho một người đau 38 năm, thay vì mừng cho người đó, những người Do Thái đã làm gì? Vì sao (5:16)?  Lý do này có hợp lý không (Ma-thi-ơ 12:9-14)? 
  3. Người được chữa lành cho biết ai truyền cho ông vác giường trong ngày Sa-bát (5:11)? Đức Chúa Jesus đã trả lời những người Do Thái chất vấn thẩm quyền của Ngài như thế nào (5:17)? Đức Chúa Jesus đã gọi Đức Chúa Trời là ai? Câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì (Xem thêm Ma-thi-ơ 12:8)? Việc làm của Chúa có minh chứng rằng Ngài là Đấng như thế nào hay không?
  4. Sau khi nghe Đức Chúa Jesus trả lời, người Do Thái toan tính điều gì (5:18)?  Họ hiểu Chúa nói gì? Lý do nào khiến họ quyết tâm làm điều đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người được Chúa chữa bệnh đã đến Đền Thờ sau khi được Chúa chữa lành.  Bạn làm gì sau khi được Chúa cứu giúp?  Điều gì mà bạn đã làm trong quá khứ, mà bây giờ Chúa muốn bạn từ bỏ, để khỏi dẫn đến tình trạng tệ hại hơn nữa?
  2. Có bao giờ bạn giống như người bệnh đã được Chúa chữa lành, vô tình hay cố ý, gây khó khăn cho công việc Chúa hay không?
  3. Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đã làm việc không ngừng để cứu vớt tội nhân (5:17). Bạn đang dùng thời giờ và năng lực của bạn như thế nào?  Bao nhiêu thời giờ và năng lực của bạn góp phần trong việc đưa dẫn người đến với Chúa?
  4. Có bao giờ bạn gặp khó khăn do việc áp dụng nghiêm khắc những luật lệ do những lãnh đạo trong cộng đồng hoặc Hội Thánh đặt ra, giống như luật Sa-bát của người Do Thái trong câu chuyện này, hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top