Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 5:1-13

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 5:1-13


Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 5:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy mình vướng vào một hoàn cảnh không lối thoát hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu? Vào dịp nào (5:1)? Địa điểm nơi câu chuyện xảy ra là gì (5:2)? Người Do Thái tin có điều gì đặc biệt về nơi này (5:4)? Những người nào đang tụ tập tại đó (5:3)?     
  2. Tại đây có một người đau bao lâu (5:5)? Đức Chúa Jesus nhận biết hoàn cảnh của người này như thế nào?  Chúa đã hỏi người đó điều gì (5:6)? Chúa hiểu rõ hoàn cảnh của người này. Tại sao Ngài lại hỏi như vậy?
  3. Người bệnh đã trả lời Chúa như thế nào (5:7)?  Đức Chúa Jesus đã truyền cho người này điều gì (5:8)?  Kết quả ra sao?  Người bệnh đã làm gì sau khi được chữa lành (5:9)?
  4. Những người chung quanh có vui mừng khi thấy người này được chữa lành không?  Họ đã nói với người này điều gì (5:10)? Vì sao? Người đó đã trả lời như thế nào (5:11)?  Những người chung quanh hỏi tiếp điều gì (5:12)? Người đó đã trả lời như thế nào? Tại sao (5:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tại địa phương gần nơi bạn sống, có những nhóm người nào đang tìm kiếm hoặc đang trông chờ một cơ hội được giải cứu hay không?  Trong số những người cần được cứu giúp, ai đang ở trong tình trạng bi đát nhất? Hy vọng của người đó là gì?  Những hiểu lầm nào mà người đó có thể có? Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giúp những người như vậy?
  2. Nhiều tín hữu mới tin Chúa ở trong hoàn cảnh tương tự như người bệnh vừa được chữa lành trong câu chuyện này: họ chưa hiểu rõ Chúa nhiều và bị người chung quanh tấn công.  Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giúp những tân tín hữu trong hoàn cảnh đó?
  3. Có bao giờ bạn giống như người bệnh trong câu chuyện này, trông chờ một biến cố nào đó từ bên ngoài để thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng bạn vẫn chưa nhận được điều đó; và rồi, sau những tháng ngày mỏi mòn trông đợi bạn thỏa mãn với hoàn cảnh không mấy tốt đẹp của mình hay không? 
  4. Ao Bết-sai-đa – nơi bạn đang mong chờ cơ hội thay đổi cho cuộc đời mình – là gì?  Điều gì đã làm bại liệt những khả năng của bạn?  Nếu Chúa đi ngang qua nơi đó và gặp bạn ngày hôm nay, Ngài hỏi bạn muốn gì, bạn sẽ trả lời Chúa như thế nào? Nếu Chúa muốn bạn tin Chúa, nhờ cậy nơi chính Ngài thay đổi lối sống trong nhiều năm qua của bạn, để vươn lên, bạn có sẵn sàng vâng theo Chúa hay không, hay bạn thỏa mãn với hiện trạng của mình? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top