Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:46-54

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:46-54


Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:46-54

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, bệnh nguy hiểm nhất mà bạn mắc phải hay tai nạn nguy hiểm nhất bạn đã gặp phải là gì? Những người thân trong gia đình đã làm gì cho bạn trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi trở lại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã đến đâu? Nơi này đánh dấu sự kiện nào trong chức vụ của Chúa (4:46)?  Đức Chúa Jesus nhận định như thế nào về tâm lý của dân vùng Ga-li-lê (4:48)?
  2. Ai đã đến gặp Đức Chúa Jesus?  Động lực nào khiến người này đã vượt một quảng đường khá xa, từ Ca-bê-na-um đến Ca-na, để gặp Chúa (4:46-47)? Người này đã cầu xin Chúa điều gì (4:49)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời người đó như thế nào?  Người đó phản ứng ra sao (4:50)?
  3. Trên đường về, người đó nhận được tin gì (4:51)? Người đó đã hỏi điều gì (4:52)?  Rồi người đó nhận biết điều gì và kết quả ra sao (4:53)?
  4. Tại sao Chúa hiểu rõ tâm lý của dân Ga-li-lê (4:48) nhưng Ngài thực hiện rất ít phép lạ tại đây (4:54)?  Người cha trong câu chuyện suy nghĩ Chúa cần phải làm gì (4:49), và Ngài đã đáp ứng lại như thế nào (4:50; 4:53)?  Bạn học được gì qua lời cầu nguyện và đức tin của người cha? Bạn học biết thêm gì về chính Đức Chúa Jesus qua câu chuyện này?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi bạn trình dâng những nan đề của mình cho Chúa, ví dụ như bệnh tật của một người thân, bạn có khuynh hướng chấp nhận lời Chúa phán cho mình, hay vẫn băn khoăn hoặc tiếp tục nài xin?  Bạn có bao giờ tin vào lời của Chúa – dù trong trường hợp gần như không thể được – và rồi khám phá ra rằng Ngài đã thực hiện đúng như lời Ngài đã hứa hay không?
  2. Chúa đã làm phép lạ đầu tiên tại Ca-na theo yêu cầu của một người mẹ.  Chúa đã làm phép lạ thứ hai tại Ca-na theo lời thỉnh cầu của một người cha. Nếu là bậc làm cha mẹ, bạn có ưu tư về đời sống của con cái mình – hay thế hệ trẻ nói chung – hay không? Bạn có cầu nguyện và trình dâng hoàn cảnh của các con mình – hay thế hệ trẻ – cho Chúa hay không?  Mối quan tâm đó giữ vị trí ưu tiên nào trong sinh hoạt của bạn?
  3. Trong phép lạ thứ nhất tại Ca-na, Chúa chứng tỏ Ngài có quyền năng thực hiện vượt thời gian (hóa nước thành rượu trong phút chốc).  Trong phép lạ thứ hai tại Ca-na, Chúa chứng tỏ Ngài có quyền năng thực hiện vượt không gian (chữa lành bệnh cho một người cách xa vài chục cây số). Bạn có tin Chúa sẽ làm những điều tương tự như vậy cho bạn, cho gia đình của bạn, và cho Hội Thánh của bạn hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top