Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:39-45

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:39-45

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:39-45

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Sau khi nghe một quảng cáo, bạn đã thử một sản phẩm. Bạn nhận xét như thế nào về phẩm chất của sản phẩm so với lời quảng cáo: tốt hơn hay tệ hơn? Bạn có muốn giới thiệu sản phẩm đó với những người khác hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Điều gì khiến dân thành Sa-ma-ri tin Đức Chúa Jesus, dù họ mới gặp Ngài (4:39)? Dân Sa-ma-ri đã làm gì sau khi tiếp xúc với Chúa?  Chúa đã đáp lại lời yêu cầu của họ như thế nào (4:40)?  
  2. Đức Chúa Jesus đã làm gì trong thời gian Ngài ở lại Sa-ma-ri?  Điều gì đã xảy ra (4:41)? Dân chúng tại Sa-ma-ri đã nói gì với người phụ nữ đầu tiên gặp Chúa? Họ khẳng định điều gì về Đức Chúa Jesus (4:42)? 
  3. Sau khi rời thành Sa-ma-ri, Đức Chúa Jesus đi đâu (4:43)?  Trước kia, dân vùng Ga-li-lê đã có thái độ nào đối với Chúa (4:44)?  Bây giờ, họ đối xử với Chúa như thế nào?  Điều gì đã thay đổi thái độ của họ (4:45)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu Chúa gặp bạn và Ngài nói với bạn những điều ẩn giấu của mình, bạn vui hay buồn? Bạn có muốn có thêm nhiều thời giờ với Chúa sau đó, hay lẫn tránh không muốn gặp Ngài nữa? Bạn có thể trình bày với những người khác kinh nghiệm gặp Chúa của bạn để họ cũng đến với Ngài hay không?
  2. Người phụ nữ Sa-ma-ri mới tiếp xúc với Chúa, có lẽ không hơn một giờ đồng hồ, nhưng đã dẫn đưa được nhiều người đến với Chúa.  Bà đã làm gì khiến nhiều người khác tin mình? Theo bạn, điều gì khiến lời làm chứng của nhiều người ngày nay hiệu quả hay không hiệu quả?  Bạn học được gì về công tác truyền giảng qua kinh nghiệm gặp Chúa của dân Sa-ma-ri và Ga-li-lê? 
  3. Nhiều người đã dùng câu Kinh Thánh (4:44) để từ chối hầu việc Chúa tại quê hương của mình.  Quan niệm này có luôn luôn đúng hay không (4:45)?  Câu chuyện này nhắc nhở bạn như thế nào về trách nhiệm hầu việc Chúa tại quê hương của mình? Giống như người phụ nữ Sa-ma-ri, bạn có muốn được nhắc đến như là một trong những người đầu tiên đã góp phần đưa dẫn nhiều người đến với Chúa tại quê hương của mình hay không?   
  4. Nhiều người và nhiều nơi đã từng chống đối đạo Chúa trong quá khứ, bạn có tin rằng điều đó có thể thay đổi trong tương lai hay không? Tại sao?  Qua bài học Kinh Thánh này, bạn có thể làm gì để góp phần cho những thay đổi đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top