Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:31-38

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:31-38

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:31-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Tại sao người ta ăn? Thức ăn cung cấp gì cho thân thể?  Bạn thích loại thức ăn nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các môn đệ đã yêu cầu Chúa điều gì (4:31)?  Đức Chúa Jesus trả lời họ thế nào (4:32)?  Các môn đệ đã nghĩ gì về câu trả lời của Chúa (4:33)?  Đức Chúa Jesus giải tỏa những hoang mang của các môn đệ Ngài bằng ẩn dụ nào (4:34)?  Bạn hiểu điều Chúa nói như thế nào?
  2. Các môn đệ của Chúa suy nghĩ khi nào mới đến mùa gặt? Chúa muốn họ thấy điều gì (4:35)?  Tại sao họ cần nhìn lên thay vì nhìn chung quanh hay chỉ cắm cuối nhìn xuống? Nếu đồng lúa đã chin, nhưng bốn tháng nữa mới đi gặt thì chuyện gì sẽ xảy ra?
  3. Thợ gặt nhận tiền công để làm gì (4:36)?  Bạn nghĩ gì khi thợ gặt nhận tiền công mà không gặt lúa?  Bạn nghĩ gì khi thợ gặt gặt lúa mà không được trả tiền công?  Những người gieo giống sẽ nghĩ gì khi vụ mùa mà họ đã bỏ công gieo mà không ai chịu gặt?
  4. Chúa dạy gì về công tác gieo và gặt (4:38)?  Gieo và gặt điều nào khó hơn (4:39)?  Xin phân tích và giải thích lý do?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các môn đệ của Chúa cảm thấy không thoải mái khi thấy Đức Chúa Jesus tiếp chuyện với một phụ nữ Sa-ma-ri, trong khi đó chính họ cũng vừa vào thành tiếp xúc với người Sa-ma-ri để mua thức ăn. Bạn và Hội Thánh của bạn có muốn giống như Chúa – vượt qua những hàng rào của dư luận đem sự cứu rỗi đến cho những thành phần khác trong xã hội, hay chỉ muốn giống như các môn đồ – ngấm ngầm chỉ trích, và chỉ tiếp xúc với những thành phần khác khi nào cần thiết với mục đích đem lại lợi ích riêng cho mình?
  2. Bạn và Hội Thánh của bạn nhận định như thế nào về những cánh đồng chung quanh Hội Thánh của bạn (a. Đồng hoang đầy cỏ dại b. Ruộng mới gieo hạt c. Mạ đã xanh d. Lúa đang trổ đ. Lúa đã chín vàng e. Lúa đã rụng hết vì không ai gặt)?  Vì sao bạn và Hội Thánh của bạn nghĩ như vậy? Nếu Chúa nói lúa đang chin, Hội Thánh của bạn có đủ thợ gặt để thu hoạch mùa màng hay không? Bao nhiêu lần bạn và Hội Thánh của bạn đã đánh mất cơ hội thu hoạch vì đã nghĩ sai về thời điểm của vụ mùa?   
  3. Đức Chúa Jesus dạy thức ăn của Ngài là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thức ăn cho đời sống tâm linh của bạn là gì?  Chúa muốn bạn làm công việc gì cho Ngài?  Bạn có thể làm công tác gieo giống hay gặt lúa? Bạn cần chuẩn bị gì để thực hiện những công tác này?  Tiền công mà Chúa đã trả trước cho bạn là điều gì?
  4. Những thế hệ đi trước đã âm thầm chấp nhận gian lao gieo những hạt giống cứu rỗi của Chúa. Thế hệ của bạn có sẵn sàng thu hoạch vụ mùa cho Chúa hay không; hay bạn tiếp tục chần chờ thêm một thời gian nữa cho đến khi chim chóc và thú đồng ăn hết lúa vàng?
  5. Dân thành Sa-ma-ri đến với Chúa (4:30), chờ được nghe Chúa giảng dạy; dầu vậy, lúc đó Chúa phải dành thêm thời giờ để dạy cho các môn đồ về những điều họ vẫn hiểu chưa đúng (4:31-39).  Bạn học được gì qua điều này?  Sinh hoạt trong Hội Thánh của bạn thực hiện theo ưu tiên nào: truyền giảng cho người chưa tin Chúa hay dạy đạo cho người đã tin Chúa, hoặc thực hiện cách quân bình cả hai?  Có bao giờ bạn nhận ra rằng chỉ vì những nhận thức không đúng – hoặc thành kiến hẹp hòi của mình – đã dẫn đến sự đình trệ trong việc đem Phúc Âm cứu rỗi của Chúa cho những người khác hay không?    

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top