Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:13-20

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:13-20

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:13-20

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có tự hào về nguồn gốc của mình không? Bạn hãnh diện điều gì nhất về nguồn gốc của mình?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Người phụ nữ đã hỏi Đức Chúa Jesus điều gì? Bà thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc của mình như thế nào (4:13)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời và lưu ý bà những điều gì (4:14-15)? Nước mà Đức Chúa Jesus muốn ban cho bà là gì (7:37-40)? Tại sao uống nước do Chúa ban cho sẽ không bao giờ khát nữa?
 2. Người phụ nữ đã hiểu câu nói của Đức Chúa Jesus như thế nào và bà đã xin Chúa nước sống với mục đích gì (4:16)? Dựa vào hoàn cảnh của người phụ nữ này (4:18), theo bạn, về phương diện tâm linh bà đang khao khát điều gì?
 3. Đức Chúa Jesus đã trả lời yêu cầu của người phụ nữ này như thế nào (4:16)? Tại sao Chúa lại đặt điều kiện như vậy? Người phụ nữ này đã nói gì (4:17)? Đức Chúa Jesus nhận xét như thế nào về câu trả lời của bà?  Ngài muốn bà đối diện với điều gì (4:17-18)?
 4. Theo bạn, dư luận chung quanh có thể nói gì về người phụ nữ này.
  1. Bất hạnh: cứ trục trặc hoài trong chuyện gia đình.
  2. Khờ khạo: hết bị người này đến người khác gạt.
  3. Lẳng lơ: không muốn sống lâu dài với ai cả.
  4. Hung dữ: không ai có thể sống nỗi cả đời với cô.
  5. Sát phu: lập gia đình với ai, người đó chết.

Nếu phải đối diện với những dư luận chung quanh như vậy, theo bạn tâm trạng của người phụ nữ này sẽ như thế nào? Cuộc sống của người phụ nữ này có dễ dàng không?  Tại sao?

5. Khi biết Đức Chúa Jesus hiểu rõ những nỗi đau sâu kín trong tâm hồn mình, người phụ nữ đã nhận xét Chúa là ai (4:19)? Bà hàm ý gì khi xưng nhận Chúa như vậy? Bà đã hướng trọng tâm của cuộc đàm thoại sang lĩnh vực nào (4:20)? Theo bạn, tại sao bà làm như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Những quá khứ nào là nỗi đau trong cuộc đời của bạn?  Bạn có muốn trình dâng tất cả những điều đó cho Chúa để Chúa tái tạo một cuộc đời mới cho bạn ở trong Ngài hay không?
 2. Bạn có cảm thấy khô hạn trong tâm hồn dù bạn đã đi nhà thờ nhiều năm không?  Những điều gì trong cuộc đời bạn đang ngăn trở Đức Thánh Linh tuôn tràn trên đời sống của bạn?
 3. Bạn có những khao khát nào trong đời sống tâm linh?  Những giải pháp trong đời này có đem lại sự thỏa mãn cho bạn hay không?  Bạn có muốn đón nhận nước sống của Chúa để dòng nước đó không những làm tươi mới tâm linh bạn nhưng cũng mang lại phước hạnh cho những chung quanh hay không? Bạn có biết Chúa thấu hiếu tâm trạng của bạn; Ngài có quyền giải quyết những nan đề, và ban một cuộc sống mới cho bạn hay không? Niềm kiêu hãnh hay tự hào nào đã ngăn trở bạn đến với Chúa?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top