Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 4:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi lớn lên, bạn được khuyên không nên giao tiếp với những người nào? Tại sao? Có những khu vực nào tại địa phương của bạn mà bạn không nên đến? Nếu đến đó, chuyện gì sẽ xảy ra? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Pha-ri-si được báo cáo điều gì về Đức Chúa Jesus (4:1)?  Thực chất của tin đồn đó là gì (4:2)? Điều này cho thấy kết quả của công tác truyền giáo của Đức Chúa Jesus và các môn đệ Ngài tại vùng Giu-đê như thế nào (3:22-26)? Khi biết được điều đó, Chúa đã làm gì? Tại sao (4:3)?
  2. Trên hành trình trở về Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã đi qua nơi nào (4:4-5)? Có chi tiết lịch sử nào về nơi này được nhắc đến ở đây (4:5-6)? Xin cho biết lý do tại sao Chúa dừng chân tại đây (4:6)? Xin đọc thêm 4:31-38 để hiểu lý do thực sự khiến Đức Chúa Jesus dừng chân tại đây là gì?
  3. Khi Đức Chúa Jesus dừng chân Ngài đã gặp ai?  Đức Chúa Jesus đã nói gì với người này (4:7)? Khi đó các môn đệ của Chúa làm gì (4:8)? Người được Chúa hỏi đã trả lời như thế nào? Bà nhận biết Đức Chúa Jesus đã vượt qua những thành kiến nào đề tiếp xúc với bà (4:9)?
  4. Câu trả lời của Chúa cho thấy Ngài có thực sự cần xin nước uống không?  Mục đích của việc Chúa xin nước là gì?  Ngài muốn người Ngài đang trò chuyện nhận biết những điều gì (4:10)? Nước sống mà Chúa nói đến là gì?
  5. Người phụ nữ đã trả lời như thế nào (4:11-12)? Những câu trả lời của người phụ nữ này đều là những câu hỏi. Những câu hỏi đó và những chi tiết trong câu nói của bà giúp chúng ta hiểu gì về người phụ nữ này? Bà có điểm nào giống Ni-cô-đem (3:4-9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những thành kiến nào về xã hội, đạo đức, tôn giáo rất khó để bạn vượt qua? Trong cộng đồng những người tin Chúa, bạn cảm thấy dè dặt hay thoải mái khi giao tiếp với một người, hay đến thờ phượng Chúa, tại một nhà thờ thuộc hệ phái khác?  Tại sao?
  2. Bạn thích sinh hoạt tại một Hội Thánh đông người hay ít người? Đức Chúa Jesus đã rời Giu-đê, nơi công tác truyền giáo đang kết quả, để đến Sa-ma-ri; và sau đó Phi-líp đã rời Sa-ma-ri, nơi công tác truyền giáo đang kết quả, để đi giới thiệu Chúa cho một người Ê-thi-ô-pi (Công Vụ 8:4-40). Những câu chuyện này nhắc chúng ta điều gì?  Vì sao hiện nay vẫn có nhiều thành phố, thị trấn, làng mạc vẫn chưa có người tin Chúa?
  3. Bạn học được điều gì về cách Đức Chúa Jesus tiếp cận người phụ nữ Sa-ma-ri, và về cách Chúa chuyển đề tài của câu chuyện từ thực tại sang vấn đề niềm tin? Khi tiếp chuyện với người chưa tin Chúa, bạn dành thời gian bao lâu cho việc hàn huyên, và bao lâu để giúp họ nhận biết nhu cầu họ cần đến Chúa?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top