Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 3:31-36

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 3:31-36

Bible_37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 3:31-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích đọc hoặc nghe bài của những người nào?  Tại sao? Căn bản lập luận của người đó có gì giống hay khác với bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Để giải thích cho các môn đệ hiểu vì sao Đức Chúa Jesus cao trọng hơn mình, Giăng đã nói về nguồn gốc của Đức Chúa Jesus như thế nào (3:31a, 3:31a)? Việc Giăng lập lại hai lần nguồn gốc của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì?  Còn Giăng đến từ đâu và sứ điệp của ông xuất phát từ đâu (3:31b)?  Lời giải thích của Giăng trong (3:31) giúp chúng ta hiểu gì về căn bản của cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Jesus và Ni-cô-đem trước đó (3:2-21)?
  2. Đức Chúa Jesus chứng thực về những điều gì (3:32, 3:11)?  Phản ứng của người nghe Ngài như thế nào (3:32)? Tại sao, Giăng “ra từ đất và nói những việc thuộc về đất” (3:31b) nhưng nhiều người đã nghe ông (Mác 1:4-5); trong khi đó không có người vào lúc đó tin Đức Chúa Jesus?  Nếu Đức Chúa Jesus nói những điều “thuộc về đất”, phản ứng của người nghe Ngài sẽ như thế nào (3:12)? Vì sao?
  3. Những người tiếp nhận lời của Đức Chúa Jesus sẽ nhận biết điều gì (3:33)? Nhận định này đặt căn bản vào đâu (3:34)?
  4. Để giải thích cho các môn đệ mình hiểu vì sao Đức Chúa Jesus cao trọng hơn mình, Giăng đã nói gì về thứ bậc của Đức Chúa Jesus (3:35)?  Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus những gì (3:34-35)? Trong khi đó, Giăng là ai (1:6-7)? Thay vì giữ thái độ ganh tị, Giăng khuyên các môn đệ mình điều gì (3:36)? Lời khuyên của Giăng liên hệ như thế nào với những điều đã được ghi nhận về sự cứu rỗi được ghi lại trước đó (3:11-12; 3:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những suy nghĩ hạn hẹp – “thuộc về đất” – nào của bạn khiến bạn bối rối trong đức tin nơi Chúa? Bạn cần điều gì để có thể hiểu vấn đề trong cách nhìn “thuộc về trời” và nhận biết được chân lý của Đức Chúa Trời (3:33-34)?
  2. Đức Chúa Jesus có phải là Đấng “cao hơn tất cả” trong cuộc đời bạn hay không?  Người nào, thẩm quyền nào, hoặc điều gì, khiến bạn phải đắn đo trong quyết định phải sống đúng theo Lời Chúa dạy?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top