Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 3:22-30

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 3:22-30

Bible_37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 3:22-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn giúp ai khởi đầu một công việc, và rồi người đó hơn bạn.  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đến đâu? Ngài và các môn đồ của Ngài làm gì ở đó (3:22)?  Lúc đó, Giăng đang làm gì? Tại đâu?  Vì sao (3:23)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (3:24)?
  2. Chuyện gì đã xảy ra giữa các môn đệ của Giăng và người Do Thái (3:25)?  Đề tài của cuộc tranh luận là gì? Theo bạn họ đã nói với nhau những gì? Nếu là một môn đệ của Giăng, bạn nghĩ gì khi có người đến chất vấn việc mình đang làm?
  3. Dựa vào các câu Kinh Thánh (3:22-25), các môn đệ đang theo Giăng cảm thấy thế nào?  Họ đã đến trình bày với Giăng điều gì (3:26)? Trước những ưu tư của các môn đệ, Giăng đã nói gì (3:27)? Theo bạn, câu nói của Giăng nhằm giải tỏa những thắc mắc nào trong tâm trí các môn đệ của ông.
  4. Giăng tái xác nhận mình là ai (3:28)?  Ông so sánh mình với ai (3:29)?  Vai trò và nhiệm vụ của người đó là gì? Tâm trạng của người đó như thế nào? Giăng khẳng định điều gì giữa ông và Đức Chúa Jesus (3:39)? Nếu là một môn đệ của Giăng, sau khi nghe vị thầy của mình nói như vậy, bạn nghĩ gì hoặc sẽ làm gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn, hay những người trong Hội Thánh của bạn, có bao giờ tranh luận với những người khác về lễ Báp-têm hay không? Quan điểm của mỗi người đặt căn bản trên Kinh Thánh hay trên quan điểm, luật lệ của giáo hội?  Để ủng hộ cho quan điểm của mình, bạn có thể trưng dẫn Kinh Thánh minh chứng về điều mình tin hay không?
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi thấy một Hội Thánh nào đó phát triển nhanh hơn hoặc nổi bậc hơn Hội Thánh của mình hay không?  Nguyên nhân sâu xa nào khiến bạn khó chịu?  Bạn hiểu gì về vai trò và vị trí của Hội Thánh đó với vai trò và vị trí của Hội Thánh mình?
  3. Trong những công việc bạn đang làm cho Chúa, bạn có cảm thấy vinh hạnh được hầu việc Chúa hay không?  Những công việc đó có tôn cao Đức Chúa Jesus và hạ thấp vai trò của bạn xuống hay không

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top