Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:16-21

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:16-21

Bible_37

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 3:16-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy mình chậm hiểu hay không?  Bạn đã làm gì khi bạn không hiểu?  Có bao giờ nhờ việc tìm câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu của mình, bạn đã đem lại lợi ích cho nhiều người khác?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus giải thích cho Ni-cô-đem căn nguyên của sự cứu rỗi là gì (3:16)? Điều kiện để một người được cứu là gì (3:15, 3:16)? Đấng mà nhân loại cần phải tin là ai (3:14, 3:16)?
  2. Vì sao Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian (3:16)?   Đức Chúa Con đến thế gian với mục đích gì (3:17)?  Ai là người có thể được cứu (3:16)?  Ai là người bị kết án (3:18)?  Tại sao (3:18-19)?
  3. Sáng và tối là hai bản chất trái ngược nhau. Xin nêu vài lý do khiến nhiều người khước từ ánh sáng (3:19-20)?  Vì sao những người sống theo chân lý đến với ánh sáng (3:21)?
  4. Xin liệt kê những danh hiệu và biểu tượng của Đức Chúa Jesus trong các câu (3:1-21).

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nhiều người đã xem thường Ni-cô-đem bởi vì ông đã đến với Chúa vào ban đêm và vì thái độ lúng túng của ông khi trò chuyện với Chúa.  Tuy nhiên, câu Kinh Thánh Giăng 3:16, được ghi nhớ nhiều nhất từ xưa đến nay, là kết quả từ buổi gặp gỡ này. Chúng ta biết ơn Ni-cô-đem vì nhờ những thắc mắc của ông mà Chúa đã giải thích chân lý này cho nhân loại.  Bạn học được gì qua điều này?
  2. Bạn thích ánh sáng hay bóng tối?  Nếu bạn thích ánh sáng, bạn cần làm gì (3:21)?  Nếu bạn thích bóng tối, tại sao bạn thích như vậy?
  3. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian bao gồm tất cả mọi người.  Có bao giờ bạn cho rằng có một nhóm người nào đó không đáng được Chúa yêu thương hay không?  Bạn và Hội Thánh của bạn có hoan nghênh những người đó khi họ vào nhà thờ của mình hay không?  Tại sao?
  4. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian gồm rất nhiều thành phần khác nhau nhưng Ngài chỉ ban có một giải pháp cho sự cứu rỗi.  Đức Chúa Trời có độc đoán không?  Tại sao Ngài làm như vậy?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top