Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:9-15

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:9-15

Cross_01

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 3:9-15

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn nói chuyện với ai nhưng người đó không hiểu điều bạn trình bày? Vì sao bạn cố gắng giải thích cho người đó? Bạn hay người đó đã cảm thấy khó chịu vì hai bên không hiểu nhau? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Đức Chúa Jesus đã khẳng định điều gì với Ni-cô-đem (3:7)?  Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài so sánh người được tái sinh bởi Đức Thánh Linh với gió (3:8)? Ni-cô-đem đã thắc mắc như thế nào (3:9)?  Câu hỏi của ông thể hiện nhận thức gì?
 2. Đức Chúa Jesus đã nói gì với Ni-cô-đem (3:10)?  Theo bạn, tại sao Chúa có vẻ nặng lời với Ni-cô-đem như vậy?  Đức Chúa Jesus còn lưu ý Ni-cô-đem một sự thật nào nữa (3:11)? Câu nói của Chúa khẳng định sự khác biệt nào giữa Chúa với các học giả trong đời này? Ngài nói thêm với Ni-cô-đem điều gì (3:12)?  Vì sao Ni-cô-đem không hiểu được những gì Chúa nói?
 3. Trong lúc Ni-cô-đem còn đang bối rối chưa hiểu những gì Chúa trình bày, Đức Chúa Jesus đã dùng những khái niệm tương đối quen thuộc với Ni-cô-đem để giúp ông hiểu Đấng ông đang trò chuyện là ai (3:13-14). Người Do Thái hiểu Con Người là Đấng như thế nào (Đa-ni-ên 8:17)? Đức Chúa Jesus giải thích Con Người sẽ bị đối xử như thế nào (3:14).
 4. Đức Chúa Jesus nói gì về chính mình Ngài trong 3:15?  Hình ảnh con rắn được Môi-se treo trên cây sào (Dân Số Ký 21:4-9) minh họa gì về hành động và mục đích Chúa?
 5. Trong 3:3, Đức Chúa Jesus cho biết điều kiện để được vào nước Đức Chúa Trời là gì?  Trong 3:15, Đức Chúa Jesus cho biết điều kiện để được sự sống vĩnh cửu là gì?  Theo bạn hai điều này có mâu thuẩn không?  Tại sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn đã đến với Chúa với những nhận thức nào?  Những suy nghĩ của bạn đặt căn bản từ đâu? Nếu  Chúa nói với bạn “Ngươi phải sanh lại”, bạn có cảm thấy khó chịu không?  Tại sao?
 2. Gió Thánh Linh đang tác động như thế nào trên cuộc đời bạn:
  a. Làm lung lay nền tảng của bạn.
  b. Thổi tung những nhận thức lỏng lẻo của bạn.
  c. Khiến bạn dồi dập trên những ngọn sóng thử thách.
  d. Nâng bạn lên cao ơn để thấy những chân trời mới.
  e. Đưa bạn đi đến những nơi xa hơn cho công việc của Ngài.
  f. Mang lại sự tươi mát vào tâm linh của bạn.
  g. Hướng dẫn con thuyền của bạn đến một bến bờ bình an.
 3. Người khác có nhìn thấy những thay đổi mà Đức Thánh Linh đang thực hiện trên trời sống của bạn hay không?
 4. Theo bạn, hình ảnh Chúa được nâng cao, như con rắn được nâng lên trong Dân Số Ký 21:4-9, mang ý nghĩa gì?
  1. Biểu tượng về sự chết của Chúa trên thập tự.
  2. Biểu tượng về sự phục sinh của Chúa.
  3. Biểu tượng về sự thăng thiên của Chúa.
  4. Biểu tượng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho người tin Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top