Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:1-8

Jesus_Nicodemus

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 3:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phải giải thích một điều gì rất mới cho một người chưa hề biết gì về điều này? Bạn đã làm gì để giúp người đó hiểu được?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Bạn biết gì về Ni-cô-đem qua các câu Kinh Thánh 3:1? Theo bạn, vì sao ông đến với Chúa vào ban đêm (3:2)?
  1. Ni-cô-đem nôn nóng không thể chờ đến sáng.
  2. Ni-cô-đem phải đi làm vào ban ngày.
  3. Ni-cô-đem sợ những người khác thấy.
  4. Ni-cô-đem muốn có nhiều thì giờ yên tĩnh trò chuyện riêng với Chúa.
 2. Ni-cô-đem nhận định Đức Chúa Jesus là người như thế nào? Vì sao ông có nhận định như vậy (3:2)? Theo bạn, Ni-cô-đem đến với Chúa với mục đích gì?  Đức Chúa Jesus đã hướng trọng tâm của cuộc đàm thoại về vấn đề gì (3:3)?
 3. Ni-cô-đem đã hỏi Đức Chúa Jesus điều gì (3:4)? Căn bản lập luận của ông đặt nơi đâu (3:4b, 6a)?
 4. Đức Chúa Jesus lưu ý Ni-cô-đem điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời là gì (3:5)? Yếu tố nào quyết định điều đó (3:5, 6b)? Vấn đề Chúa giải thích cho Ni-cô-đem thuộc lĩnh vực nào?
 5. Đức Chúa Jesus khẳng định với Ni-cô-đem điều Ngài muốn ông hiểu là gì (3:7)? Xin phân tích những đặc điểm của gió và tìm hiểu xem Đức Chúa Jesus muốn giải thích điều gì cho Ni-cô-đem khi Ngài so sánh sự sinh lại bởi Đức Thánh Linh với tác động của gió (3:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn đã đến với Chúa khi nào? Điều gì đã thu hút bạn đến với Chúa?  Nhận thức về Chúa của bạn bây giờ có gì khác biệt so với nhận thức của bạn lúc đó?
 2. Nếu so sánh với quá trình thai dựng chào đời của một em bé, đời sống thuộc linh của bạn đang ở trong giai đoạn nào? (a. Chưa có dấu hiệu nào được cưu mang.  b. Đã có rồi nhưng không ai thấy c. Mới phát triển và gặp những khó chịu d. Nặng nề chờ đợi  đ. Đã được sinh ra, đang chờ được chăm sóc e. Khóc lóc hờn dỗi g…, h…, …., y. Tăng trưởng mỗi ngày).  Xin giải thích.
 3. Những hiểu biết của bạn về Chúa hay lòng ngưỡng mộ Chúa của bạn có giúp bạn nhận được sự cứu rỗi không? Như Ni-cô-đem, Chúa muốn bạn hiểu rõ chân lý nào khi bạn đến với Ngài?  Bạn có sẵn sàng như Ni-cô-đem, dành thì giờ đến riêng với Chúa để tìm hiểu những điều mà bạn chưa thấu hiểu hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top