Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 2:1-12

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 2:1-12

Cana_wedding_feast_01

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 2:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn làm việc với một người nhưng vẫn nghi ngờ khả năng của người đó? Điều gì xảy ra khiến bạn được thuyết phục?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết thời gian và địa điểm nơi tiệc cưới diễn ra (2:1). Ai là những người đã tham dự (2:1-2, 2:12)? Chuyện gì đã xảy ra (2:3)?  Theo bạn câu nói của Ma-ri là một lời thông báo hay là một yêu cầu.  Tại sao?
  2. Đức Chúa Jesus đã đáp lại như thế nào (2:4)? Câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì? Ma-ri đã dặn những người giúp việc điều gì (2:5)?  Tại sao bà dặn như vậy?
  3. Có bao nhiêu chum đựng nước tại đó (2:6)? Dung tích của những chum này nói lên điều gì về số lượng khách tại tiệc cưới? Đức Chúa Jesus đã truyền cho những người giúp việc làm gì?  Họ đã thực hiện điều Chúa dặn như thế nào (2:7)? Sau đó, Chúa truyền cho họ làm gì nữa (2:8)?
  4. Người quản tiệc đã làm gì (2:9)? Ông đã nói gì với chàng rể (2:10)? Câu nói của ông xác nhận điều gì về phẩm chất của rượu mà Đức Chúa Jesus đã tạo nên?
  5. Tác giả ghi nhận điều gì về phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm (2:11)? Mục đích của điều đó là gì và đã ảnh hưởng như thế nào (2:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn làm giống như Đức Chúa Jesus dùng cơ hội nơi có nhiều người tham dự – như một tiệc cưới – để minh chứng vinh quang của Đức Chúa Trời hay không? Bạn có thể làm điều gì, và kết quả ra sao?
  2. Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời mình dù rất cần thiết như nước nhưng đơn điệu, nhạt nhẽo, vô vị? Bạn có muốn Chúa biến cải nó để đem lại niềm vui và sự phấn khởi cho nhiều người hay không? Tại sao? Nếu có, phẩm chất nào, hay lĩnh vực nào, trong cuộc đời của bạn cần được Chúa biến cải?
  3. Khi nhận biết có một nhu cầu cần được giải quyết, bạn hay Hội Thánh của bạn đã làm gì: cầu xin Chúa giải quyết (Ma-ri); làm việc theo sự hướng dẫn của Chúa (những người phục vụ); kinh nghiệm và xác nhận sự thay đổi đã xảy ra (người quản tiệc); hay chỉ ngồi yên chứng kiến và kinh ngạc về những việc đã xảy ra (các môn đệ của Chúa)?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top