Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:43-51

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:43-51

Bible_32

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:43-51

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là người gần đây muốn gặp bạn?  Bạn có vui khi gặp người đó hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phi-líp và Anh-rê có những đặc điểm chung nào (1:44-45)? Phi-líp là người đầu tiên được vinh hạnh chính Chúa đi tìm để gọi ông theo Ngài(1:43).  Theo bạn vì sao ông được vinh hạnh đó?
  2. Sau khi gặp Chúa, Phi-líp đã làm gì? Ông đã giới thiệu Đức Chúa Jesus như thế nào cho người bạn của mình (1:45)? Bạn ông đã trả lời thế nào và Phi-líp đã đáp lại ra sao (1:46)?
  3. Đức Chúa Jesus đã nhận định như thế nào về Na-tha-na-ên (1:47)? Na-tha-na-ên thắc mắc điều gì và Đức Chúa Jesus đã trả lời ra sao (1:48)?  Phản ứng của Na-tha-na-ên như thế nào (1:49)?
  4. Đức Chúa Jesus đã hỏi Na-tha-na-ên yếu tố nào khiến ông bị bắt phục và tin nhận Ngài (1:50)? Chúa hứa với ông và các môn đồ những điều gì?  Những điều đó sẽ mặc khải cho họ biết gì về chính Chúa (1:51)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những môn đệ đầu tiên biết Chúa chỉ trong một thời gian ngắn và họ đã đưa dẫn người khác đến với Chúa. Bạn đã biết Chúa bao lâu?  Bao lâu sau đó bạn mới đưa dẫn người đầu tiên đến với Chúa?
  2. Bạn đang làm gì?  Bạn có biết Chúa hiểu hết những băn khoăn trăn trở của bạn không?   Bạn có biết Chúa muốn bạn theo Chúa và phục vụ Ngài không?
  3. Nếu Chúa muốn khởi đầu một giáo vụ tại quê hương bạn, hay tại nơi bạn đang sống, bạn có muốn cùng làm việc với Ngài không?  Ai là người bạn mong Chúa gặp gỡ và cứu giúp người đó?   `

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top