Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:35-42

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:35-42

BibleStudy_01

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:35-42

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi có tin vui, ai là người đầu tiên mà bạn muốn chia sẻ? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ngày hôm sau, Giăng đang ở với ai (1:35)? Giăng đã nói gì với những người này (1:36)?  Những người đó đã làm gì (1:37)?  Dựa vào các câu Kinh Thánh 1:30-31, bạn nghĩ Giăng cảm thấy thế nào trước hành động của những người này?  Điều đó cho thấy điều gì về Giăng?
  2. Động lực nào khiến các môn đệ của Giăng đi theo Đức Chúa Jesus? Chúa đã hỏi những người đó điều gì? Họ đã trả lời như thế nào (1:38)?  Chúa đáp lại như thế nào, và sau đó họ đã làm gì (1:39)?
  3. Một trong hai môn đệ của Giăng đã theo Chúa là ai (1:40)? Động lực nào khiến người này đi gặp Si-môn (1:41)? Có bao nhiêu danh hiệu của Chúa được nhắc trong khúc Kinh Thánh này?  Bạn hiểu gì về ý nghĩa của những danh hiệu đó?  Nếu bạn muốn giới thiệu Chúa cho một người thân của mình, bạn sẽ dùng danh hiệu nào để giới thiệu Chúa cho họ?
  4. Sau đó, người đó đã làm gì (1:42)? Si-môn nghĩ gì khi Chúa đổi tên ông từ Si-môn (“cát lún” – sa lầy) thành Sê-pha (“đá” – thạch).

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Anh-rê là người rất may mắn được Giăng là vị thầy của mình khuyến khích ông đến với Chúa và được chính Chúa mời đến gặp riêng Ngài.  Ai là người đã giới thiệu bạn đến với Chúa?  Cảm giác của bạn khi đó như thế nào (ngỡ ngàng, ngượng ngập, ngần ngại, hay hân hoan) lúc bạn đến gặp Chúa?  Có ai chỉ trích bạn vì bạn đã bỏ những gì đang có để đến với Chúa? Bạn có hối tiếc về quyết định đã đến với Chúa vào lúc đó hay không?  Tại sao?
  2. Nếu bạn có một buổi chiều chỉ có riêng bạn với Chúa, bạn sẽ làm gì? Tâm trạng của bạn như thế nào sau lần gặp gỡ đó? Bạn sẽ làm gì?
  3. Có bao giờ bạn mặc cảm với tên của mình hay không? Tại sao? Bạn có mong Chúa gọi bạn bằng một tên khác không? Tại sao?`

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top