Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 1:10-18

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 1:10-18

sunlight_06

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 1:10-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi muốn tìm hiểu về một nhân vật quan trọng, bạn làm gì? Có ai quen biết người đó đã kể về người đó cho bạn hay không?  Tư cách của người kể chuyện như thế nào?  Những tài liệu mà bạn thu thập được có giá trị như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ngôi Lời vốn ở cùng Đức Chúa Trời (1:1-2), nhưng tác giả cho biết Ngôi Lời đã đến ở tại đâu? Nơi này có quan hệ gì với Ngài? Nơi này đã đón nhận Ngài như thế nào (1:10)? Trong một không gian thu hẹp hơn, Ngôi Lời đã đến ngự tại đâu?  Phản ứng của dân chúng tại nơi này đối với Ngài như thế nào (1:11)?  Tác giả muốn nhắc chúng ta điều gì khi thuật lại thái độ của con người đối với Ngôi Lời?
  2. Lời hứa cho những người tiếp nhận Ngài là gì?  Tiếp nhận Chúa nghĩa là làm gì, và được quyền lợi gì (1:12)? Xin cho biết tầm quan trọng của việc được làm con của Đức Chúa Trời? Xin cho biết những cách căn bản để một người được sinh ra đời (1:13).  Những phương cách này khác với việc được Chúa ban cho đặc quyền làm con của Chúa như thế nào?
  3. Tác giả đã chia sẻ lại kinh nghiệm tiếp xúc với Ngôi Lời như thế nào? Tác giả xác chứng Ngài là ai (1:14)?  Giăng Báp-tít đã công bố như thế nào về Đức Chúa Jesus (1:15)?  Phước hạnh mà tất cả chúng ta có thể nhận từ nơi Ngài là gì (1:16)?
  4. Sự khác biệt giữa Môi-se và Đấng Cứu Thế là gì (1:17)? Theo bạn, một người đầy trọn ân huệ và chân lý sẽ cư xử với những người khác như thế nào? Loài người có thể hiểu biết Đức Chúa Trời nhờ ai (1:18)? Xin phân tích và cho biết tầm quan trọng của việc được hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Dựa vào các câu Kinh Thánh (1:11-12), bạn hiểu thế nào về các khái niệm “tiếp nhận Chúa” và “tin Chúa”?
  2. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, làm thế nào để một người có thể biết Đức Chúa Trời?
  3. Đức Chúa Jesus có đang ngự trong cuộc đời của bạn hay không?  Bạn hiểu gì về Ngài (1:10)?  Bạn tiếp nhận Ngài như thế nào (1:11)?  Bạn tin danh hiệu nào của Ngài (1:12)?  Vinh quang, ân điển, và chân lý nào của Chúa đã thể hiện cho bạn (1:14)?  Bạn hiểu thêm được điều gì về Đức Chúa Trời khi bạn tiếp xúc với Đức Chúa Jesus (1:18)?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top