Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Chúa Nhật 30/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Chúa Nhật 30/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Nương Trong Đấng Toàn Tại
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:24
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
Chúa Nhật 30/8/2020 
Hội Thánh Gia Định

“Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?”

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top