Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Chúa Nhật 2/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Chúa Nhật 2/8/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Lời Chúa – Kin Chỉ Nam Của Sự Tin Quyết
Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
Chúa Nhật 2/8/2020 
Hội Thánh Gia Định

Nhưng con hãy giữ vững trong những gì con đã học và đã tin quyết, bởi vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể làm cho con khôn ngoan để hướng về sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và hướng dẫn vào sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho mọi công việc tốt lành.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top