Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Gia Định

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Chúa: Trước Hết & Trên Hết
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục sư Phan Quang Thiệu
Chúa Nhật 24/5/2020 
Hội Thánh Gia Định

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top