Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giá Chuộc Tội Lỗi

Giá Chuộc Tội Lỗi

Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu? (Gióp 13:23)

Có bao giờ bạn thật sự đem cân và xem xét tội lỗi của những người thuộc về Chúa lớn là bao nhiêu chăng? Hãy nghĩ các vi phạm của riêng bạn tệ hại đến mức độ nào thì chẳng những bạn sẽ nhận thấy đó đây có một tội nổi lên sừng sững như một đỉnh núi mà các tội phạm ấy còn chồng chất lên nhau, giống như một ngạn ngữ xưa đã nói, như núi chồng trên núi vậy.

Trong đời sống của một người con thánh sạch nhất của Chúa vẫn có một số tội lỗi chất chồng! Hãy thử nhân tội của một người cho số đông những người đã được cứu: quả là một con số không ai đếm được; và như vậy bạn có thể hình dung được khối lượng tội lỗi của những người đã được Chúa Jesus đổ huyết thay cho.

Nhưng chúng ta sẽ có một khái niệm đầy đủ hơn về tính cách nghiêm trọng của tội lỗi, nhờ tính cách vĩ đại của phương thuốc chữa trị cho số tội lỗi kể trên do Ðức Chúa Trời cung ứng. Ðó là huyết của Đức Chúa Jesus, Con Một và rất yêu dấu của Ðức Chúa Trời.

Con Ðức Chúa Trời là Đấng mà các thiên sứ đều cỡi mão miện của họ đem đặt trước mặt Ngài; là Đấng mà tất cả các bản giao hưởng của thiên đàng đều vây quanh ngôi vinh quang Ngài: “Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời. A-men.” Tuy vậy, Ngài đã tự nguyện mặc lấy hình tôi tớ, bị đòn vọt, bị đâm, bị thương tích, bị xài xể, và cuối cùng, đã bị giết. Vì không có gì ngoài huyết của Con Ðức Chúa Trời nhập thể chuộc được các tội phạm của chúng ta, không có trí óc nào của loài người ước lượng được đúng mức giá trị vô hạn của sinh tế do Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn.

Vì tội lỗi của những người thuộc về Ðức Chúa Trời vốn to lớn vô cùng, do đó giá chuộc để tội lỗi ấy được cất đi càng phải vô cùng vĩ đại hơn. Vì thế, dầu tội lỗi có chảy cuồn cuộn như nước lũ đen ngòm, dầu ký ức về quá khứ có cay đắng, người tín hữu vẫn có thể đứng trước ngôi sáng rực của Ðức Chúa Trời thánh khiết vĩ đại, để công bố rằng: “Ai là người kết án họ? Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết, thật ra, đã sống lại; hiện đang ngự bên phải Ðức Chúa Trời, cầu thay cho chúng tôi.” Nếu ký ức về tội lỗi khiến người ấy xấu hổ và đau buồn, thì đồng thời, nó cũng là tấm bảng chỉ rõ tính cách huy hoàng của lòng nhơn từ Chúa.

Tội lỗi là đêm đen trong đó ánh sao đẹp đẽ của tình yêu thiên thượng đang chiếu rạng trong vẻ tráng lệ an bình.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 10/2012

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top