Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giới Thiệu

Giới Thiệu

Mục Đích

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong
    tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Liên Lạc
bientap@thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top