Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Giới Thiệu Sách: Tín Lý Căn Bản

Giới Thiệu Sách: Tín Lý Căn Bản

Lời Ban Biên Tập:
Tín Lý Căn Bản
là sách hướng dẫn niềm tin cho tân tín hữu, do Nguyễn Sinh biên soạn.   Sách giải thích những khái niệm và tín lý trong Bản Tín Điều Các Sứ Đồ, Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy, Mười Điều Răn, Tín Lý Báp Tem và Tái Sinh.   Sách gồm bốn phần, chia làm 59 chương nhỏ.

Tín Lý Căn Bản được xuất bản tại Hoa Kỳ và tái bản hai lần tại Việt Nam.  Sách không chỉ hữu ích cho tân tín hữu nhưng cũng giúp cho bạn đọc là những người muốn tìm hiểu có thể biết một ít về niềm tin của người Tin Lành.  Những tín hữu lâu năm cũng có dịp ôn lại đức tin của mình khi đọc lại sách này.

Được sự cho phép của tác giả, Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến sách này với bạn đọc.  Mỗi tuần chúng tôi sẽ giới thiệu một bài cho đến khi toàn bộ cuốn sách được phổ biến xong.  Thay cho bạn đọc, Ban Biên Tập chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Sinh.

Lời Mở Đầu

Tín Lý Căn Bản là những bài học ngắn gọn dành riêng cho các bạn mới tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích là giúp quý bạn nắm vững các tín lý quan trọng để tiến bước trong niềm tin cho đến khi trưởng thành. Các bài học này sẽ căn cứ trên các bản văn như: Tín Điều Các Sứ Đồ, Tín Lý Báp-tem, Bài Cầu Nguyện Chúa DạyMười Điều Răn.

Sau mỗi bài học là Phần Kinh Thánh đọc thêm. Mời các bạn tìm các khúc Kinh Thánh đó để đọc. Cuối cùng là Câu hỏi để suy nghĩ và ôn bài học. Đây là phần giúp bạn nhớ được các ý chính của bài sau khi học xong hay là trước khi sang bài học mới. Mong các bạn đừng bỏ qua hai tiết mục nhỏ này.

Nguyễn Sinh

  Phần Thứ Nhất

Bản Tín Điều Các Sứ Đồ

 Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con duy nhất của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Do Thánh Linh, Ngài được thai dựng và sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu khổ nhục dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập giá, đã chết và bị chôn; Ngài xuống âm phủ; đến ngày thứ ba Ngài đã từ cõi chết sống lại; Ngài thăng thiên; ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha; từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh; tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.

Nếu bạn muốn đi qua các tỉnh trong một nước, bạn cần một tấm bản đồ. Bản đồ có nhiều loại. Có loại tỉ lệ lớn với những chi tiết rõ ràng đầy đủ, từng con đường, con sông, núi non được ghi rõ. Muốn đi đúng đường, ta cần loại bản đồ đó. Nhưng nếu muốn chọn con đường nào để đi, bạn phải biết ngay địa thế tổng quát và cần một loại bản đồ tỉ lệ nhỏ hơn, không ghi các chi tiết, mà chỉ có những con đường chính, đi thẳng từ nơi này đến nơi khác. Người muốn tham quan các tỉnh trong nước cần cả hai loại bản đồ như thế.

Nếu cuộc đời là một chuyến đi xuyên qua một nước, thì Kinh Thánh là tấm bản đồ tỉ lệ lớn, có hằng triệu chi tiết và Bản Tín Điều Các Sứ Đồ chính là bản đồ tỉ lệ nhỏ với những đường giản dị, để chỉ nhìn qua là ta thấy ngay các điểm căn bản trong tín lý. Người ta gọi là Tín Điều Các Sứ Đồ là vì chính các Sứ Đồ đã soạn ra. Tín điều nghĩa là Tin. Khi mới hình thành gọi là Tiêu Chuẩn của Niềm Tin.

Khi có người tìm hiểu Đạo Chúa, những người hướng dẫn tất nhiên muốn họ học Kinh Thánh và đưa họ dần dần vào sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu càng sớm càng tốt. Nhưng muốn cho người ấy biết tổng quát về tín lý Cơ Đốc, nên cho đọc Bản Tín Điều Các Sứ Đồ. Lý do: tài liệu này vừa hướng dẫn vào Kinh Thánh lại vừa phân tích tổng quát về niềm tin.

Niềm tin này có ba phương diện. Đó là Cha, Con và Thánh Linh. Bản tín điều dạy cho người ta biết về Ba Ngôi và sau đó tìm gặp Ba Ngôi trong kinh nghiệm trực tiếp.

Chúng ta sẽ bắt đầu với phần phân tích Bản Tín Điều Các Sứ Đồ.

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top