Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Gary Habermas: Luân Cứ Về Sự Phục Sinh Đã Thay Đổi Một Thế Hệ Học Giả

Gary Habermas: Luân Cứ Về Sự Phục Sinh Đã Thay Đổi Một Thế Hệ Học Giả

Thuyết trình: Luân Cứ Về Sự Phục Sinh Đã Thay Đổi Một Thế Hệ Học Giả 
Nguyên văn: The Resurrection Argument That Changed a Generation of Scholars
Diễn giả: Gary Habermas – Liberty University
Diễn đàn: University of California, Santa Barbara – November 18, 2012

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top