Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Gary Hamrick: Hội Thánh Tại Hoa Kỳ – Hãy Thức Tỉnh

Gary Hamrick: Hội Thánh Tại Hoa Kỳ – Hãy Thức Tỉnh

Tựa đề: Hội Thánh Tại Hoa Kỳ – Hãy Thức Tỉnh!
Nguyên văn: Church in America, Wake Up!

Diễn giả: Mục sư Gary Hamrick
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16-19

Giê-rê-mi 6:16-19

CHÚA phán thế này: “Hãy đứng nơi các con đường giao nhau, hãy hỏi xem các đường lối cũ như thế nào, hãy tìm cho được con đường ngay lành thiện hảo, rồi bước vào đường ấy mà đi. 

Bấy giờ các ngươi sẽ tìm được bình an thư thái cho linh hồn mình. Nhưng chúng nói, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường ấy.’

Ta cũng đã đặt những người canh gác để cảnh báo các ngươi: ‘Hãy để ý mà nghe khi kèn báo động.’ Nhưng chúng bảo, ‘Chúng tôi không muốn để ý nghe đâu.’

Vì thế hỡi các dân, hãy nghe; hỡi các nước, hãy biết rõ những gì sẽ xảy ra cho chúng. Hỡi trái đất, hãy nghe! Này, Ta sẽ đem tai họa đến trên dân này. Ðó là hậu quả do quyết tâm của chúng, vì chúng đã không nghe theo lời Ta, chúng đã khước từ luật pháp Ta.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top